Bilar största boven. Hur mycket låter biltrafiken i Göteborg? Hur påverkar bullret vår hälsa, och hur kan man skapa bättre ljudmiljöer? Det är några av de frågor som tas upp på ett öppet seminarium onsdag 29 april. Deltagarna får även chans att njuta av tystnaden i en ljuddämpad busskur.

Många av oss är omgivna av buller stora delar av dygnet, där en stor del kommer från trafik. Onsdag 29 april uppmärksammas internationella Noise awareness day genom ett seminarium på Ekocentrum.

På programmet står ett antal miniföreläsningar. Forskare från Chalmers berättar om bullrets påverkan på vår hälsa samt om hur städer kan planeras för att få så bra ljudmiljöer som möjligt. Därefter berättar tjänstemän från miljöförvaltningen om hur de arbetar med att kartlägga och åtgärda buller i Göteborgs Stad.

Efter föreläsningen blir det en kort promenad till Sven Hultins väg på Chalmersområdet för att se och prova en ny sorts busskur. Den har tjocka glasväggar och ljuddämpning i taket. I hörnen sitter rundade lister av perforerad plåt med ljuddämpande filt bakom.

Busshållplatsen är den första prototypen i ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges tekniska forskningsinstitut och Innovation Management Consulting Group, IMCG, med stöd av Vinnova.

Kommer alla busshållplatser i Göteborg vara tysta i framtiden?
– Det kan jag inte säga, men jag hoppas det. Folk tillbringar ganska mycket tid väntandes på kollektivtrafik. Då är ljuddämpade busshållplatser en möjlighet att skapa en vilsam stund mitt i ruschen, säger Björn Carlsson, Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Kan man prova busskuren även om man inte kan gå på seminariet?
– Jadå, den står här nu och är tillgänglig för alla.

Seminariet pågår 15.30 – 17.30 och är öppet för allmänheten. Sista anmälningsdatum är 27 april.