Vattenkvaliteten framtidsäkrad. Genom en investering på 600 miljoner kronor har Lackarebäcks vattenverk fått Nordens största ultrafilteranläggning. När vattnet nu pressas genom 3 460 mil spagettitunna strån fastnar alla bakterier, virus och parasiter, inklusive den förrädiska Cryptosporidium. Därmed är vattenkvaliteten i Göteborg säkrad även för framtida klimatförändringar.

6CB0_2.jpg– 99,99 procent renare vatten! Projektledaren Helena Almqvist ser med rätta ganska stolt ut när hon efter fyra års arbete äntligen kan visa upp Lackarebäcks vattenverks två nya flyglar vid Delsjömotet.

600 miljoner kronor har det kostat, 100 miljoner ”billigare” än budgeterat, och till det priset har man fått åtta nya kolfilter och framförallt Nordens största ultrafilteranläggning.

– Vattenkvaliteten var fullt godkänd redan innan men systemet var väldigt känsligt för påfrestningar, som till exempel kraftiga regn kombinerat med kyla, eller utsläpp från avlopp uppströms i Göta älv. Med den här tekniken säkrar vi reningen även i framtiden, med de följder som vi mer eller mindre kan räkna med till följd av klimatförändringarna, säger Helena Almqvist.

Ju mer regn och översvämningar det blir, desto fler bakterier, virus och parasiter blir det nämligen i råvattnet. 2010 drabbades Östersund av ett elakartat sjukdomsutbrott när 20 000 invånare fick i sig parasiten Cryptosporidium via dricksvattnet. En liten och tålig rackare som lätt tar sig förbi de barriärer som ett traditionellt vattenverk har för att rena råvattnet till dricksvatten.

Parasiter gömmer sig i skuggan
– I vårt vattenverk i Alelyckan har vi installerat så kallad UV-rening, där man belyser vattnet med ultraviolett ljus och därmed dödar bakterier, virus och parasiter. Problemet är att den tekniken inte fungerar fullt ut när det behövs som bäst, till exempel vid översvämningar när råvattnet ofta är grumligt. Då ”gömmer” sig parasiterna i skuggan bakom partiklarna och klarar sig undan UV-ljuset, säger Helena Almqvist.

Det är därför man nu har byggt ut Lackarebäcks vattenverk för att få plats med en fysisk mikrobiologisk barriär som gör en sista filtrering innan dricksvattnet skickas ut till göteborgarna via 170 mil ledningar och rör.

61F6_2.jpg
De så kallade ultrafiltren består av tunna spagettiliknande ihåliga plaströr perforerade med minimala hål, mindre än ögat kan uppfatta. Eventuella mikroorganismer och det rena vattnet pressas ut genom de 20 till 25 nanometer stora hålen. I den nya ultrafilteranläggningen finns 3 460 mil ”spagettistrån”, nästan lika långt som runt hela jorden.

Smaken påverkas inte
– Smaken påverkas inte alls av ultrafiltret, eftersom saltet som ger smaken är upplöst och passerar genom hålen. Däremot gör våra åtta nya kolfilter att vi numera har sammanlagt 24 kolfilter, och därmed har ökat kapaciteten för att ta bort oönskad lukt och smak rejält, säger Helena Almqvist.

Tekniken är relativt vanlig på andra håll i världen, till exempel i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Sydkorea, men i Norden, där vi är vana vid att ha bra råvatten att jobba med, är tekniken ganska sällsynt. I Varberg bygger man just nu en lite anläggning men den i Lackarebäck är överlägset störst i Norden.

– Inga beslut är fattade ännu men det finns en plan för att bygga ut även Alelyckans vattenverk med ultrafilter runt år 2025, säger Helena Almqvist.

7E68_2.jpg

Den så kallade ultrafiltersalen där vattnet pressas genom 3460 mil tunna tunna rör.