Göteborgs Stads samverkansprojekt mot klotter, Ung kultur 116, får i år Göteborgs Spårvägars pris mot klotter och skadegörelse. De får priset för att de "har lyckats skapa en dialog kring graffiti och klotter och skapat ett forum och kunskapsbas för effektivare åtgärder mot klotter" skriver juryn.

Ung Kultur 116 är ett samverkansprojekt som startade 2006 på uppdrag av Trygg vacker stad. Arbetet fokuserar på dialog med ungdomar, deras föräldrar och andra berörda för att öka insikten om graffiti och klotter i Göteborg.

Tidigare i höst tilldelades projektet också hederspris i Brottsförebyggande rådets tävling om Sveriges bästa brottsförebyggande arbete på offentliga platser.

Spårvägens pris delas varje år ut till en person eller grupp som bedömts ha gjort bäst insats mot klotter och skadegörelse under året. Prischecken på 20.000 kronor och ett diplom delas ut vid en ceremoni i november.