Ett underhållande studiebesök på Kretsloppsparken ska inspirera ungdomar att konsumera smartare. Först får de spela lagspel om hållbar livsstil, sedan gå en självguidad rundtur i parken och till sist fika ekologiskt i Returhuset. Kretsloppskontoret räknar med att kunna ta emot två till tre gymnasieklasser i veckan.

Kretsloppskontoret lanserar nu ett utbildningspaket som i första hand vänder sig till gymnasieungdomar.

Konkreta vardagsval viktiga för miljön

I spelet Outside the Box tävlar eleverna med sin egen livsstil som insats – och samtidigt blir de medvetna om hur mycket konkreta vardagsval betyder för miljön.

– Vi vill väcka tankar om vad man själv kan göra för att bidra till en hållbar utveckling, säger Karin Theorin Mägi, informatör på Kretsloppskontoret.

I dag genererar varje svensk i genomsnitt 514 kilo avfall per år. Kärnbudskapet i undervisningspaketet är att det går att vända utvecklingen. Genom att konsumera smartare minskas också avfallet – och förbrukningen av jordens resurser.

Upplever kunskapen

– Genom att köpa begagnat och välja hög kvalitet kan produkter användas längre. Och genom att dela användningen med andra behöver man inte köpa lika mycket, säger Karin Theorin Mägi.

I Kretsloppskontorets uppdrag ingår att medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i Göteborg. Tanken bakom spelet är att hitta en form som engagerar och når deltagarna genom att de upplever kunskapen istället för att bara sitta och lyssna.

I premiärmatchen förra tisdagen spelade två gymnasielag mot ett lag bestående av politiker från kretsloppsnämnden och kretsloppskontorets förvaltningschef Kaj Andersson. Eleverna från Bernadottegymnasiet vann över politikerlaget med en utslagspoäng.