Fredrik Bärthel, Magdalena Svanström och Johan Woxenius heter årets mottagare av Renovas stipendium för unga forskare. Stipendiet som delades ut för andra gången ska stimulera forskning kring miljö och avfallshantering på Chalmers eller Göteborgs universitet.

Två forskningsprojekt och tre forskare får dela på stipendiesumman på 100.000 kronor.

Miljöstipendiets ena halva går till teknologie doktor Magdalena Svanström vid Chalmers avdelning för kemisk miljövetenskap för projektet ”modellering, processimulering och miljösystembedömning av olika metoder för att utvinna energi och material ur våta avfallsströmmar”.

Johan Woxenius, universitetslektor och doktorand Fredrik Bärthel, vid Chalmers institution för logistik och transport belönas för sitt forskningsprojekt ”Analys och utveckling av avfallstransporter per järnväg”.

Stipendiet delades ut på Ekocentrum på världsmiljödagen den femte juni.