Jenny och Emilia fick nya erfarenheter som handledare. Nya klassrum i skogen, röjning av 20 kilometer vandringsleder, nybyggda grillplatser och mängder av skräp har plockats upp i Göteborgs Stads naturområden. Det är några konkreta resultat av fastighetskontorets sommarjobb för 45 skolelever.

Att ungdomarna under sommarlovet hamnade ute i stadens naturområden hänger samman med att de inte kunde få sina utlovade sommarjobb i äldreomsorgen på grund av covid19.

Fick sommarjobb som arbetsledare

Jenny Martinsson, 26, skulle avverkat sin fjärde säsong på Liseberg med att köra attraktionen Valkyria. Foto: Emilia Garpebring

Som arbetsledare anställdes Jenny Martinsson, 26, som egentligen skulle avverka sin fjärde säsong på Liseberg med att köra attraktionen Valkyria. Annars är hon examinerad arbetsvetare. Hon fick med sig Emilia Garpebring, 25, om ett halvår klar med sin juristutbildning, och hon skulle egentligen tillbringat sommaren hos en organisation i Cincinnati, USA, för att göra praktik.

De båda har känt varandra sedan barnsben och vana vid att alltid vara redo eftersom de började som scouter redan i åttaårsåldern.

– Jag är mycket nöjd med sommarens jobb. Det gav oss erfarenheter som vi kommer att ha med oss länge i livet, säger Jenny Martinsson och beskriver hur de under de intensiva veckorna fick vara allt-i-allo, inte bara som arbetsledare utan även, som administratörer, planerare och chaufförer av de inhyrda minibussarna.

Emilia Garpebring fyller i:

– Det sägs att man ska akta sig för att jobba ihop med kompisar. Men vi känner att vi har lärt oss mycket av varandra och också utvecklats tillsammans.

”Inte helt enkelt, men mycket lärorikt”

En av de knepigare uppgifterna de ställdes inför var att skulle ge personliga omdömen till var och en av sommarjobbarna.

– Det gällde att verkligen se var och en under den tid de var tillsammans med oss och gruppen, under arbete, raster och i umgänget med övriga. Inte helt enkelt, men mycket lärorikt, säger Emilia Garpebring.

Under de nio veckorna uppdelade i treveckorsomgångar fick eleverna från högstadier och gymnasier se en annorlunda sida av Göteborg. Mark och skog i behov att röjas från sly, städas och snyggas till.

Samtidigt fick de tillfälle att vara kreativa och anlägga och bygga.

– Det märktes att de tyckte det var kul att både planera och utföra. De fick både anlägga grusväg och utforma rastplatser efter sina egna idéer, säger Jenny Martinsson.

”Svårt att beräkna tidsåtgången”

Arbetslagen var ute på ett 20-tal platser, framförallt på Hisingen och nordöstra del av staden, men även de södra delarna fick besök.

– Ibland var det ett dilemma att det var svårt att beräkna tidsåtgången. Oftast var det så att ungdomarna var effektivare än vad vi trodde, så då tog dagspasset slut redan vid tvåtiden på eftermiddagen, berättar Emilia Garpebring.

Under sommarjobbet snittade de 10 000 steg om dagen. Tillbaka i vardagen är de nere på mera blygsamma 2 000 steg.

Torsten Andersen, skogsansvarig på fastighetskontorets avdelning för utveckling av mark och byggnader är mycket nöjd med vad det snabbt planerade sommarjobbet resulterade i.

– På ett par platser i Gunnilse har vi exempelvis byggt uteklassrum med bänkar och grillplats. De kan användas av de boende i området, men också i skolundervisningen för att praktiskt lära barnen hur en skog ska skötas, säger Torsten Andersen.

Han bedömer att den största utmaningen var att få logistiken att fungera då arbetslagen var förhållandevis stora och deltagarna kunde få vänta på sin tur att ta itu med arbetsuppgifterna.