Nu får unga chansen att påverka politiken kring klimatfrågorna. Den 15 april kommer det västsvenska klimatprojektet Ung Energi att hålla framtidstorg i Göteborg. Under fem timmar möts ungdomar mellan 15 och 22 år och ledande politiker för att diskutera framtidsfrågor.

– Det finns en stor lust bland de unga att diskutera hur vi konsumerar, hur vi reser och hur vi arbetar och vilken påverkan det har på miljön. Den här satsningen har haft väldigt positiv effekt på lokal nivå, säger projektledaren Anna Fridén.

På turné i Västsverige

Under våren har man turnerat i Bengtsfors, Uddevalla, Svenljunga, Lidköping och Mariestad och arrangerat framtidstorg. Nu har turen kommit till ungdomarna i regionens största stad.

– Erfarenheterna är väldigt positiva. Vi har fått till bra samtal mellan politiker och unga. Målet är att skapa en metod där ingen är på hemmaplan – men alla känner sig hemma, säger Anna Fridén.

Tar fram klimatstrategi

Västra Götalandsregionen har satt som mål att vara oberoende av fossila bränslen år 2030. För att nå detta mål jobbar man sedan ett par år tillbaka för att ta fram en klimatstrategi, genom klimatdialogen Smart Energi. Hittills har cirka 600 personer samlats för att diskutera och utbyta erfarenheter.

– Men man insåg ganska snart att det var för lite ung påverkan i projektet. För att bredda dialogen och få med dem som är regionens framtid så bildades delprojektet Ung Energi, säger Anna Fridén.

I Göteborg deltar både politiker från regionen och kommunen. Resultaten från framtidstorgen ska sammanställas i en rapport, som kommer att överlämnas till den beredningsgrupp som arbetar med regionens klimatstrategi i samband med ett seminarium den 20 maj.