Vad döljer Korsgatan? I höst får Göteborg en ny, unik attraktion: genom ett glastäckt titthål ner i Korsgatan ska förbipasserande kunna se hur de kablar och ledningar löper som ger oss en del av livets förnödenheter. Satsningen är ett samarbetsprojekt mellan Göteborg Vatten och Göteborg Energi.

Vatten, värme, el och gas är självklara delar i vardagslivet för de flesta av oss. Men hur ofta funderar vi över hur näten är byggda, och hur servicen når oss?

– Idén om ett titthål kom upp eftersom vi gärna vill få allmänheten att förstå vad vi gör. Stora delar av våra anläggningar är ju osynliga, nedgrävda under marken. Det här blir ett sätt att kommunicera med göteborgarna, och i förlängningen kanske också väcka intresset för teknik hos barn, säger projektledaren Emma Hansryd på Göteborg Vatten.

Hela Korsgatan rustas upp
I början av veckan inleddes arbetet med att förnya markbeläggningen på Korsgatan mellan Södra Larmgatan och Södra Hamngatan. Uppgraderingen av Korsgatan omfattar ny belysning, nya bänkar, papperskorgar och cykelställ – och så det unika titthålet som byggs mitt för Gillblads gamla butik bakom Domkyrkans kor.

Titthållet i Korsgatan kommer att vara kvadratiskt: två x två meter. På ett djup av 2,8 meter kan man genom en tjock glasruta studera hur en rad kablar och ledningar löper på olika djup.

– Spillvatten och dagvatten och dricksvatten ligger längst ner, sedan följer fjärrvärme, fjärrkyla, gas och överst el och opto-kabel (bredband), säger Emma Hansryd.

Tryck till – och kabeln lyser
De ledningar som blir synliga för göteborgarnas ögon är inte de som i verkligheten används. Men installationen görs för att, så exakt det bara går, visa hur det ser ut under marken där vi rör oss.

Längs det tjocka glasets ena kant finns en rad knappar som, när man trycker på dem, lyser upp den aktuella kabeln eller ledningen.

– Den som vill ha mer information hänvisas till vår hemsida, eller kan med hjälp av en QR kod få mer fakta via mobiltelefonen, säger Emma Hansryd.

Den nya markvärmeanläggningen förstärks med extra element vid titthålet så att snö och is aldrig ska kunna lägga sig över glasskivan. Korsgatans nya attraktion invigs i november.