Prisas för banbrytande ledarskap. "Dagens ekonomiska system är ohållbart. Människan ställs allt mer mot planeten och det kan bara sluta på ett sätt - planeten vinner." Det sa Paul Polman, VD för Unilever, när han på fredagen tog emot Göteborgspriset för hållbar utveckling.

Prispengarna, en miljon kronor, ska användas för att blinda barn i Östafrika ska få gå i skola.

Paul Polman fick ta emot Göteborgspriset i Svenska Mässans kongresshall nästan samtidigt som förre kommunalrådet Göran Johansson begravdes i Eriksbergshallen på Hisingen.

Unilevers miljömässiga fotavtryck ska halveras
– Göran Johansson var en av grundarna till det här priset, vilket var mycket framsynt. Mina tankar och böner är med honom och hans familj, sa Polman.

Han får priset för ett ”banbrytande ledarskap”. Polman blev chef för Unilever – en koncern med 175 000 anställda – år 2009 och började en stor kursändring mot en mer hållbar verksamhet, bland annat genom Unilevers ”Sustainable living plan”.

Målet är att till år 2020 halvera Unilevers miljömässiga fotavtryck och öka den positiva påverkan på hälsa, arbets- och levnadsvillkor, samtidigt som företaget ska växa till dubbel storlek i omsättning!

I sitt tacktal sa Polman att han blev ödmjuk och överväldigad när han såg den långa listan av tidigare pristagare: Margot Wallström, Al Gore, Kofi Annan, Gro Harlem Brundtland och många andra.

”Nu håller systemet på att kantra”
– Sverige tog ledningen i hållbar utveckling när ni redan 1972 tog initiativet till FN:s miljökonferens i Stockholm, sa Polman.

Han påminde om att Indiens premiärminiutser Indira Gandhi då pekade ut vinstmotivet – alltför giriga företag och personer – som viktigaste orsak till miljöförstöringen.

– Det var 1972 och vi har inte lärt mycket sedan dess. Hon kunde lika gärna ha sagt det idag och det är faktiskt mer sant idag än då.

Polman sa att kapitalismen onekligen har medfört enorm tillväxt och välstånd för många av oss, men nu håller systemet på att kantra.

Efterlyser ny global ekonomisk modell
– Ett dysfunktionellt system, som lever på ohämmad konsumtion, kortsiktiga vinstintressen och växande klyftor mellan rika och fattiga.

– Detta är absolut ohållbart. Snart når vi en ”breaking point” för vad planeten klarar av, sa Paul Polman.

Han efterlyste en ny, global ekonomisk modell som gör den gamla otidsenlig.

– Som affärsman och far till tre barn, har jag bestämt mig för att bidra till att hitta en modell som grundas på högre mål, en modell som får in miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner av hållbarhet, sa Paul Polman.

Paris kan bli ett gyllene tillfälle
– En modell där alla krafter samarbetar för ett nytt globalt partnerskap, baserat på solidaritet, ömsesidiga fördelar och ömsesidigt ansvar.

– Vi måste omorientera oss och våra företag mot en ljusare och mer inkluderande värld för alla, sa Paul Polman.

Han påpekade att världssamfundet har ett gyllene tillfälle att lägga grunden till en sådan global modell, genom att enas om ett nytt klimatavtal i Paris nästa år.

– 2015 blir ett avgörande år. Nyligen såg vi hur USA och Kina var modiga och ingick ett avtal som gav processen nytt bränsle. Jag hoppas att andra följer efter, sa Paul Polman.

Ökande ojämlikhet kommer skapa sociala konflikter
En Oxfamstudie har räknat fram att världens 85 rikaste personer har en förmögenhet lika stor som de fattigaste 3,5 miljarderna människor.

Den typen av ökande ojämlikhet i världen, där stora delar av världen är exkluderad, kommer att vålla sociala konflikter och instabilitet, befarade Polman.

– Vårt nuvarande system måste ändras. Sättet att distribuera välfärd måste ändras. Vi måste få en inkluderande ekonomi, hållbar även på det mänskliga planet.

Vill hjälpa blinda barn i Östafrika
– Men för att uppnå den visionen måste vi samarbeta, sa Polman och citerade ett afrikanskt ordspråk: ”Om du vill gå fort, gå ensam. Om du vill du gå långt, gå tillsammans.”

Han avslutade med att berätta vad han vill göra med prissumman på en miljon kronor.

– Idag finns cirka 150 miljoner barn med funktionshinder i världen, vara sex miljoner är blinda. 90 procent av dem får inte gå i skola.

– För fem-sex år sedan startade min fru och jag en stiftelse, The Kilimajaro Blind Trust, vars mål är att blinda barn ska få gå i skola – och ha möjligheten att lyckas, vilket innebär att de måste få maskiner, papper och annan utrustning för blindskrift, sa Paul Polman.

– Stiftelsen har kunnat hjälpa 5000 barn i ett par länder i Östafrika. Nu ber jag respektfullt att prispengarna inte går till mig utan till den stiftelsen, för att kunna hjälpa flera barn, sa Polman och fick varma applåder.