Lanseras på Arena Första Lång. Nu finns en ny version av Smarta kartan – en hemsida som tagits fram av föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg med stöd av Göteborgs Stad och som göra det enklare att låna, byta och dela på grejer och tjänster. Den 4 april lanseras Smarta Kartan 2.0 på Arena Första Lång.

Smarta kartan

– Barn i Sverige har i snitt 536 leksaker, och tröttnar ofta på sina saker snabbt. Det är ganska ohållbart. Därför har en förening i Majorna öppnat Sveriges första leksaksbibliotek i Majorna så att man i stället för att köpa nytt kan låna leksaker och lämna tillbaka dem när barnen tröttnat, säger Tove Lund.

Hon är samordnare för projektet Sharing City Göteborg, där Smarta kartan ingår, och leksaksbiblioteket i Majorna är ett exempel på den typ av initiativ runtom i staden som går att hitta på hemsidan. Några fler exempel är Göteborgs Stads Fixotek, där man kan låna verktyg och laga saker, Cykelkökens gör-det-själv-verkstäder, och flera så kallade gratisbutiker där man kan hämta och lämna prylar i stället för att köpa nytt eller slänga.

Från passiv till aktiv
Smarta kartan har funnits sedan 2016 och syftet är att göra det lättare för göteborgarna att hyra, dela, byta, låna eller få saker i stället för att köpa dem. Initiativet till kartan kommer från föreningen Kollaborativ ekonomi Göteborg, som genom ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap får stöd av Göteborgs Stad.

Jonathan Mattebo Persson är medgrundare till föreningen och projektledare för kartan, och säger att hans liv har förändrats mycket av hans arbete med hemsidan.

– Jag har gått från passiv konsumtion till ett mer aktivt deltagande. När jag började intressera mig för delningsekonomi var det främst för att spara pengar, men nu är jag mer intresserad av det sociala utbytet. Delningsekonomin bygger på tillit och skapar relationer, och jag tror det kan göra Göteborg till en tryggare, roligare och rikare stad, säger han.

Öppen källkod
Den uppdatering av hemsidan som nu släpps finansieras genom projektet Sharing Cities Sweden, där förutom Göteborg också Stockholm, Malmö och Umeå deltar. Hemsidan blir nu open source, vilket innebär att hemsidans källkod är offentlig och tillgänglig för vem som helst att arbeta vidare med.

– Det som är så kul med det här projektet är att Göteborgs Stad och vår ideella förening tillsammans har skapat en guidetjänst som gagnar alla, och sedan har modet att ge bort den. Många av de bästa idéerna till den nya versionen har vi fått från användare och människor vi träffat på olika event, säger Jonathan Mattebo Persson.

På gång i fler städer
Ett år efter lanseringen 2016 belönades Smarta kartan med det europeiska delaktighetspriset Eurocities Award vilket väckte positiv uppmärksamhet för projektet. Enligt Tove Lund är det många kommuner som hört av sig och vill lansera liknande koncept, vilket blivit mycket lättare att förverkliga i och att hemsidan nu är open source och dessutom har stöd för flera språk.

– Det gör att vi kan erbjuda den till fler städer. Så nu är Malmö Stad och Sjuhäradsregionen på gång att starta sina egna smarta kartor, säger hon.