Livsmedel som annars skulle slängas. Göteborgs Stad har räddat 24,5 ton mat från augusti 2020 till januari 2023. Och det redan innan den hunnit hamna på en tallrik. Det är ett ramavtal för livsmedel med kort hållbarhet som gör att stadens verksamheter har kunnat rädda mat som annars riskerar att slängas hos producenten när sista förbrukningsdag passerat.

Köken i Göteborgs Stads verksamheter kan köpa livsmedel som närmar sig bäst före datum via ett ramavtal för livsmedel med kort hållbarhet. Det är sortiment som inte sålt som producenten tänkt, som ett parti oliver, en pall kycklingklubbor eller färdiga pannkakor. Under 2022 var fiskburgare MSC den mest populära varan på avtalet.

– Vi bidrar till att minska matsvinnet i Göteborgs Stad och även i andra kommuner genom avtalet, säger Erik Lundqvist, upphandlingsledare på förvaltningen för inköp och upphandling.

Totalt har avtalet räddat 43 ton mat från att slängas, när första avtalsperioden nu löpt ut efter tre år. Mat som i stället har blivit måltider i skolor, äldreboenden och kommunala kök i tio västsvenska kommuner.

Minskar stadens klimatavtryck

De tre största köparna i Göteborgs Stad är gymnasieskolorna Bräcke, Hvitfeldska och Burgården.  Nio andra kommuner i Göteborgsregionen, däribland Kungälv och Härryda, har tillsammans köpt 18,5 ton mat.

Livsmedel står för nästan en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser. Den nya formen av ramavtal för livsmedel med kort hållbarhet, som startade 2020, skapades av förvaltningen för inköp och upphandling som ett steg i att minska Göteborgs Stads klimatavtryck.

Från 1 november 2022 finns ett nytt ramavtal för livsmedel med kort hållbarhet.

– Nu fortsätter vi minska matsvinnet med en andra avtalsperiod för livsmedel, säger Erik Lundqvist.