All kyld portionsmat som äldre göteborgare får via hemtjänsten kommer från Samhall i Sala, 42 mil från Göteborg. Varje år körs cirka 350.000 portioner mat i lastbil från Sala till Göteborg. Hur miljövänligt är det, egentligen? Den frågan kom till Vårt Göteborgs redaktion efter miljötemat i aprilnumret av tidningens pappersutgåva.

– Man kan tycka att Sala ligger långt bort, men det kan vi inte göra så mycket åt, säger Göran Berger på Göteborgs Stads upphandlingsbolag, som är ansvarig för avtalet med Samhall.

Måste följa LOU och EU-direktiv

– När vi gör en upphandling av kyld portionsmat får vi in anbud från potentiella avtalspartners. Och vi kan ju inte styra var de har sina fabriker, de ligger där de ligger.

I många fall får hemtjänsttagare i Göteborg varm mat, som då lagas i något centralkök eller på ett äldreboende. Men när det gäller kyld portionsmat måste stadsdelarna beställa från Samhall, enligt det ramavtal som förra året omsatte 14 miljoner kronor, ungefär 40 kr per portion.

Finns det då inte miljökriterier som säger att Göteborg bör välja en leverantör i närheten?

– Nej, så får vi inte styra, det strider mot lagen om offentlig upphandling och EU-direktiv som Sverige som EU-medlem är skyldig att respektera.

”Vi får inte diskriminera någon”

Är det enbart priset som avgör?

-Nej, inte alls, vi tittar både på pris, kvalitet, service och en mängd andra aspekter som ingår i utvärderingen. Men vi får inte diskriminera någon för att de är placerade på en viss ort, säger Göran Berger.

Han tillägger att miljöfaktorer kan ingå i utvärderingen av en produkt, men det är inte tillåtet av väga in även transportsträckan som miljöfaktor. I så fall skulle Upphandlingsbolaget bryta mot lagen om offentlig upphandling, LOU.

Fast i just det här fallet fanns det bara en anbudsgivare.

Avtalet går ut om ett år

– När vi upphandlade kyld portionsmat 2003 fick vi ett enda anbud, från Samhall. Då låg deras fabrik i Skåne, fast det är ju ungefär samma avstånd som till Sala, konstaterar Göran Berger.

Det nuvarande avtalet om kyld portionsmat går ut i april nästa år. Då hoppas Göran Berger att fler matföretag är med och konkurrerar.

– Det här har varit en väldigt liten nisch, men det börjar komma andra företag, avslutar Göran Berger.