En vänlig puff i rätt riktning. Stadens duvor försöker sluta röka och ber göteborgarna om hjälp. Det är en del av organisationen Trygg, vacker stads kampanj för att få rökare att använda uppsatta askkoppar istället för att slänga fimpar.

Fimpar på gatorna är ett stort problem. De utgör 72 procent av allt skräp, är svåra att städa upp och innehåller plast och miljögifter. Fimparna riskerar bland annat att föras ut i havet med dagvattnet, där de ofta misstas för mat av fiskar och fåglar.

Under 2016 genomförde samverkansorganisationen Trygg, vacker stad ett så kallat nudgingprojekt som involverar duvor, orangea och svarta askkoppar samt dekaler i marken.

– Vi tror att nudging är en framkomlig väg för att minska antalet fimpar på gatan, säger, säger Stefan Risedahl, projektledare på Trygg, vacker stad.

Nudging kommer från engelskan knuff och innebär att man vänligt puttar någon i rätt riktning för att påverka ett beteende i önskvärd riktning. En valsituation arrangeras där det blir lätt att göra rätt val och beteendeförändringen sker ofta omedvetet. Vanliga inslag i ”knuffen” är humor och normer.

Resultatet av nudgingkampanjen visade att kombinationen av skyltar med duvor och de orangea askkopparna fungerade 70 procent bättre än bara svarta askkoppar.

Rosa fimpomater
Stärkt av projektets positiva resultat genomförs just nu ett ny nudgingkampanj. Runt om i Göteborg har man satt upp rosa fimpomater där rökarna kan använda sin fimp för att rösta på olika alternativ istället för att slänga dem på marken.

‒ Metoden med nudgging har visat sig vara både uppskattad och effektiv, säger Stefan Risedahl.

Under 2018 kommer fler fimpomaterna sättas upp på ytterligare platser.