En planerad upprustning och utbyggnad av de viktigare cykelbanorna i staden försenas. Enligt besked från Naturvårdsverket i förra veckan blev Göteborg helt utan tilldelning i den senaste fördelningen av statliga klimatinvesteringsbidrag - så kallade Klimp-pengar.

Göteborg hade ansökt om ekonomiskt stöd till fem olika projekt, de flesta med anknytning till trafiken.

Uppgraderingen av stomcykelnätet var det mest omfattande, med en beräknad kostnad på över nio miljoner kronor.

Men cykelbanorna i Göteborg hamnade inte tillräckligt högt upp på Naturvårdsverkets prioriteringslista. Projektet fick därför inte del av de 144 miljoner kronor som fanns att fördela i den här
Klimp-omgången.

God utdelning förra gången

Andra ansökningar som också fick tummen ned gällde en kampanj om ”aktivt resval” riktad till studerande och anställda på Campus Lindholmen, liksom en liknande informationsinsats i Västra Eriksbergsområdet.

– Kanske fick Göteborg stå tillbaka den här gången. Vi fick väldigt god utdelning i den första Klimp-omgången, konstaterar Maria Strid, handläggare på miljöförvaltningen.

Att Klimp-pengarna uteblev betyder inte nödvändigtvis att de planerade åtgärderna inte genomförs. Men de kan bli senarelagda eller genomförda i långsammare takt än vad avsikten var från början.

Ett tredje tillfälle att ansöka om statligt stöd till klimatförbättrande åtgärder yppar sig troligen i november i år.