”Fastighetsägarna måste ta sitt ansvar”. Fastighetsägare som blåser ut löv till gator och cykelbanor istället för att ta hand om dem på sin egen tomtmark är ett vanligt problem för renhållningen i Göteborgs Stad. “Fastighetsägaren har en skyldighet att städa sin del och ska inte sopa ut löv i gatan”, säger Stefan Risedahl, planeringsledare på trafikkontoret. 

Den som äger en fastighet ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till tio meter utanför tomtgränsen. Om det inte finns någon gångbana eller trottoar gäller ansvaret i stället 1,2 meter utanför tomtgränsen.

Slammar igen brunnar och orsakar lövhalka

Det innebär bland annat att fastighetsägaren inte ska sopa ut löv i gatan.  Men det sker ofta och det ställer till det för renhållningen i staden.

– Sopmaskinerna har reglerade rutter, de går kanske varannan vecka. Om vi precis har sopat rent och en fastighetsägare sedan blåser ut löven, då blir de liggande där de inte ska vara. I värsta fall bli det 20 grader kallt, då kan vi inte sopa och löven fryser fast i marken och blir liggande till vårkanten, säger Stefan Risedahl.

– Löven slammar dessutom igen dagvattenbrunnar och orsakar lövhalka för fotgängare och cyklister. På det hela taget blir det en mindre säker och stökigare stad.

Stefan Risedahl säger att det säkert kan finnas flera orsaker till att fastighetsägare blåser ut löven.

– Många gör det för att det är behändigt att sopa ut löven, för de vet att vi kommer med sopmaskinen och sopar upp förr eller senare. Andra känner inte till fastighetsägaransvaret och ibland beror det på missförstånd.

Har ni tagit upp frågan med fastighetsägarna?

– Vi har en ständig dialog kring dessa frågor. Vi får väl lite olika förståelse från de olika fastighetsägarna.  Det är inte lätt att veta vem som blåst ut löven heller, ibland ligger det bara löv på fel ställen.

Har problemet ökat eller har det varit så här i många år?

– Det är konstant och inte bara på hösten. Det finns träd som fäller löv året om. Det finns överhängande grönska på våren och när det är flisupptagning efter vintern så är det flis man blåser ut på gatorna. Vi får ofta klagomål från göteborgarna på att det inte är städat ordentligt i staden. Vi vill ju alla ha en välstädad stad och det kostar pengar när vi får köra extrastädning. Tänk vad fint det skulle kunna vara om vi hjälptes åt genom att alla tog sitt ansvar.

Är det så här i hela Göteborg?

– Ja det finns inga områdesskillnader. Det kan vara precis var som helst, säger Stefan Risedahl.