Betydligt mer kan återvinnas. Ska du till återvinningscentralen snart? Försök i så fall pricka in lördagen den 29 september. Då firas Återvinningens dag och återvinningscentralerna i elva västsvenska kommuner är bemannade med extra personal för att öka servicen och svara på frågor. Tema för i år är återvinning av elektronikskrot.

Det är femte året som Återvinningens dag firas med extra bemanning, korv och fika. Syftet med dagen är att uppmärksamma både hushåll och företag på hur viktigt det är att återvinna mer. Avfallsmängden har sjunkit flera år i rad, men ökar nu något igen.

Att temat i år är elektronikskrot är ingen slump. Försäljningen av elektroniska produkter för hemmabruk ökar kraftigt samtidigt som mängden som lämnas för återvinning har varit ganska konstant de senaste åren.

Metaller och andra ämnen kan komma till nytta
När man analyserat avfallet i de vanliga soporna, de som förbränns för energiutvinning, har det visat sig att ungefär en procent består av elektronik som inte borde ha slängts där. Elektroniska produkter innehåller nämligen en rad metaller och andra ämnen som kan återvinnas och komma till nytta.

Kommunernas återvinningscentraler är inte det enda stället där uttjänt elektronik kan lämnas in: Många kommuner, bland andra Göteborg, kör regelbundna rutter med en särskild ”Farligt avfallsbil”. Alltfler butiker tar emot uttjänta elprylar för återvinning. Dessutom blir ”Samlaren’ allt vanligare, ett skåp för olika farligt avfallfraktioner, som framför allt finns placerade vid stormarknader, oftast i media- och livsmedelsbutiker.

1C3C_2.jpg

Foto: Peter Svenson