PVC-plast i byggavfall har varken kunnat återvinnas eller brännas tidigare utan har gått till deponi. Men genom ett nytt samarbete med ett småländskt företag erbjuder Renova nu byggföretag insamling och tvättning av PVC-avfall från byggsektorn.

I fönsterkarmar, i avloppsrör och utrivna plastmattor … Överallt finns PVC, som är ett av de mest använda plastmaterialen i både mjuka och hårda produkter tack vare sin osedvanliga tålighet och hållbarhet.

– Hittills har vi tvingats sortera gammalt byggavfall som innehåller PVC, som plastmattor och takplåtar, som ”icke brännbart” och lämnat till deponi. Bara rent spill från nyproduktion och pvc-material som inte varit ”förorenat” med andra material, har vi kunnat återvinna, säger Lena Törnblom Ecke på Renova.

Kan nu lämnas i Göteborg

Om man bränner PVC-plast frigörs saltsyra och klorerade kolväten som är skadliga för miljön. De går visserligen att filtrera ganska effektivt, men innan dess skadar de förbränningsugnarna så allvarligt att det inte är ekonomiskt försvarbart.

– Att lämna avfall till deponi är egentligen det sista man vill göra, men de tekniska nackdelarna med förbränning har gjort att vi tidigare har fått dispens när det gäller PVC, säger Lena Törnblom Ecke.

Men en ny metod att återvinna PVC-avfall från byggsektorn har nu börjat användas av företaget Swerec i småländska Lanna utanför Värnamo. Genom samarbetet med Renova kan man nu lämna avfallet i Göteborg istället för att köra ända till Småland.

1,5 ton första månaden

– Bygg- och rivningsfirmor i Göteborg kan lämna sina utsorterade material med PVC till våra anläggningar i Högsbo och Skräppekärr. Sedan samlastar vi det och kör till Lanna, där man tvättar och finfördelar plasten för att sedan kunna återvinna den till nya produkter, säger Lena Törnblom Ecke.

Under den första månaden som insamlingen har pågått, har 1,5 ton, ofta lätta men skrymmande, uttjänta PVC-produkter kommit in till Renova för återvinning.