Minskad risk för smittspridning. Göteborgs dricksvatten har nu blivit ännu säkrare, tack vare ultraviolett ljus! Sedan en månad behandlas allt vatten från Alelyckans vattenverk med uv-ljus, något som minskar risken för spridning av sjukdomar via vattnet.

Vattenburna sjukdomar kan ställa till mycket elände. Det har folk i till exempel Östersund och Skellefteå fått erfara på senare år. I Östersund drabbades 27 000 personer av magsjuka sedan parasiten cryptosporidium kommit in i vattnet.

Sådana händelser, tillsammans med ökad risk för smitta i samband med mer regn i klimatförändringarnas spår, har gjort att Göteborgs Stad skyndat på en utbyggnad för ett säkrare dricksvatten.

Två vattenverk
Att höja säkerheten i stadens båda vattenverk Alelyckan och Lackarebäck har funnits med i planerna sedan 2005. Men de stora sjukdomsutbrotten och klimatförändringen har påverkat politikerna.

För att öka säkerheten på dricksvattnet byggs nu nya reningssteg på Göteborgs två vattenverk.

Lackarebäck får ultrafilter – en avskiljningsteknik med massor av långa ”spagettirör” – för cirka 450 miljoner kronor. Samtidigt byggs kapaciteten ut med hjälp av nya kolfilter.

På Alelyckan har man valt ultraviolett ljus som en snabbare och billigare teknik för att ta död på sjukdomsframkallande mikroorganismer. Det kostar cirka 30 miljoner kronor och är en mellanlösning på 10 – 15 års sikt, i väntan på ultrafilter även på Alelyckan.

Höjd säkerhet
– Vi har fått en tydlig beställning från den politiska nämnden att vi inte kan vänta så länge med att höja säkerheten på Alelyckan, säger Mats Engdahl, enhetschef på Alelyckans vattenverk.

– Men vi kommer att installera ultrafilter även på Alelyckan, på längre sikt.

Från och med 6 december är allt dricksvatten som lämnar Alelyckan behandlat med uv-ljus.

Parasiter, som är svåra att ta död på med befintliga metoder som desinfektion med klor, är extra känsliga för uv-ljus. Men även mindre organismer som bakterier och virus stryker med.

Klart 2016
– Kompletteringen med uv-ljus innebär att risken för vattenburna sjukdomar orsakade av virus, bakterier och parasiter minskar väsentligt, säger Mats Engdahl.

När arbetena på Lackarebäck är helt klara 2016 kommer vart och ett av de båda verken att kunna klara hela stadens vattenförsörjning, ifall det ena verket skulle slås ut.