Göteborg Energis portföljförvaltare förklarar. Den svenska kronan, omvärldsläget, konjunkturen, bränslepriser, utsläppsrätter för koldioxid och inte minst väder och vind. Det finns många faktorer som påverkar elpriset. Vad är det då som avgör elpriset?

Johan Rosander, portföljförvaltare på Göteborg Energi.

Elnätsavgiften är det första du betalar som konsument och företagare. Den är en lagstadgad kostnad som innebär att du betalar för själva nätet och transporten av el till ditt hus, eller dina kontor och andra verksamhetslokaler som behöver värme och ljus.

Priset för elen, som du sedan använder, är det som du till viss del kan påverka genom vilket elavtal du väljer att teckna. Det handlar helt enkelt om kostnaden för din elanvändning per kWh (kilowattimme), tillsammans med en fast avgift som du betalar per månad eller år.

”Elmarknaden påverkas av omvärlden”

– Nord Pool Spot är den nordiska elbörsen där producenter av bland annat vatten-, sol-, vind-, kol- och värmekraft säljer energi till oss elhandelsbolag, som i sin tur säljer vidare till konsumenter och företagare. Elmarknaden påverkas av omvärlden och av tillgång och efterfrågan som framför allt styrs av vädret, förklarar Johan Rosander, portföljförvaltare på Göteborg Energi.

Men det är inte det listade priset på Nord Pool som du som kund betalar rakt av. Du behöver, förutom den tidigare nämnda elnätsavgiften, även räkna med skatter och avgifter. Dessa inkluderar energiskatt, moms och avgifter till myndigheter, vilka tillsammans står för runt 40 procent av den totala kostnaden för el – och resten är inköpspriset för elen och vårt påslag.

Pris timme för timme

Om du har ett timpriselavtal kan ditt elpris alltså stiga eller sjunka och baseras på det som branschen kallar för spotpriser. I Sverige har vi fyra elområden för spotpriserna som sätts timme för timme efter utbud och efterfrågan, det vill säga hur mycket el som behöver produceras kopplat till förbrukning. Det gör till exempel att priset ofta är billigare på natten när vi inte använder lika mycket el här i Sverige. Dagens spotpris i respektive område blir det genomsnittliga priset på ett dygn.

– Vid kalla temperaturer är efterfrågan självklart högre och det pressar upp priserna. Ett kraftigt prisfall kan det däremot bli om vi har extremt mycket regn och blåst i kombination med låg efterfrågan. Sol- och vindkraftsproducenter kan ju inte lagra energi så deras produktion sker när solen skiner och det blåser. I Sverige kommer ungefär hälften av all energi från vatten- och vindkraft, och det påverkar därför elpriset, säger Johan.

Marknaderna nervösa

Sveriges elnät sitter ihop med våra grannländers, vilket exempelvis innebär att om vår elproduktion i Sverige inte producerar tillräckligt kan det jämnas ut med elkraftsproduktion från kringliggande länder. Just nu så är det gaskrisen i Europa som gör marknaderna nervösa inför kommande vinter och lyfter elpriserna. Ett förlängt driftsstopp i Ringhals 4 till 30 januari förvärrar elbalansen i södra Sverige och gör oss mer beroende av att kunna importera el.

– Det är rekordhöga elpriser just nu – och det beror på en osäkerhet inför vintern då vi behöver mer energi för uppvärmning då efterfrågan är hög, säger Johan och fortsätter:

– Med det sagt har EU mer gas i lagren i dag än de hade vid denna tid förra året. Alla länder i Europa kommer ändå att behöva sätta in åtgärder för att minska sin användning av gas och el denna vinter. Förhoppningsvis kommer då ingen stundtals behöva stängas av från nätet.

Hur fungerar finansiell elhandel?

Det finns också någonting som kallas finansiell elhandel. Om du som företagare ska göra en budget vill du kanske veta vad kostnaden för el ska bli under kommande år. Då finns det en annan börs, den internationella Nasdaq Commodities, som handlar med terminer. Där kan du, för att få överblick över dina kostnader – precis som när du binder räntan för ett lån på banken – välja att prissäkra din produktion eller konsumtion. Då binder du priset för företagets elkonsumtion för exempelvis ett år framåt.

Under den tiden kan ju det så kallade spotpriset gå både upp och ner men för att kunna kalkylera företagets kostnader väljer ni en prissäkring. På samma vis kan en producent av el köpa en garanti att få ett visst pris per kWh för sin el. Oavsett hur vädret blir och hur mycket det blåser.