2020 var luften renare än nånsin. Luftkvaliteten i Göteborg har blivit bättre. Förra året var luften renare än någonsin och även i år ser det bra ut hittills. ”Det absolut lättaste sättet för oss göteborgare att påverka positivt är att undvika bilen”, säger Erik Svensson, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Erik Svensson är miljöutredare på miljöförvaltningen.

Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum uppskattar att 300 personer dör i förtid i Göteborg varje år på grund av luftföroreningar. Med internationella mått mätt – eller i jämförelse med många andra länder i Europa – är det inte en hög siffra, men Göteborg har genom åren toppat Sverige-listan för dålig luft.

– Tidigare berodde det framför allt på att Göteborg är en tung industristad och hamnstad med raffinaderier. Det kom till exempel en stor mängd fartyg som eldade med tung olja. Det har ändrats. Nu finns det krav på att fartygen som kommer till hamnen inte får släppa ut något svavel alls. Industriernas och raffinaderiernas utsläpp har minskat mycket också, säger Erik Svensson.

Mycket tung trafik

Men det finns en del saker kvar som är svårt för Göteborg som stad att påverka – genomfartstrafiken på de statliga vägarna. Det kör en hel del tung trafik på motorvägarna genom staden.

– Dessutom ska en del av den tunga trafiken till hamnen eller färjeterminalerna och måste ta sig genom de mer centrala delarna. I centrala stan har vi en miljözon men på de statliga vägarna har vi begränsad rådighet.

Vi som bor i Göteborg kör en hel del bil också. Även om bilarna blivit ”renare” har antalet fordon ökat. Erik Svensson lyfter fram att det enklaste sättet för oss göteborgare att påverka luftkvaliteten är att så ofta det går undvika att ta bilen.

– Cykla, gå eller åk kollektivt. Det är en stor vinst ur många miljöaspekter – även buller och klimat. Undvik också dubbdäck nu när det är dags att byta till vinterdäck, och givetvis är eldrivna fordon bättre eftersom vi då slipper utsläpp. Man kan också undvika dåligt utförd småskalig vedeldning, alltså att elda i öppna spisen eller i vedpanna. Men det handlar om en liten påverkan, säger han.

Fasta och mobila mätstationer

Luftkvaliteten mäts på tre olika fasta platser i Göteborg: i Gårda, på Femmans tak och på Sprängkullsgatan i Haga. Göteborgs Stad har även tre mobila mätstationer som flyttas runt och får stå på ett ställe i ungefär ett år.

Mätningarna 2020 visade de bästa nivåerna sedan mätningarna inleddes för ungefär 45 år sedan. För första gången klarade Göteborg gränsvärdena för kvävedioxid.

– Till viss del berodde det på coronapandemin, men den avgörande perioden var vintermånaderna före pandemin startade. Det var väldigt milt väder, grått och blåsigt, säger Erik Svensson.

Vädret har nämligen en väldigt stor påverkan på luftkvaliteten. Luftföroreningar vädras bort sämre vid kallt väder, men vid blåsigt väder blåser de helt enkelt bort.

– Samma utsläpp kan ge helt olika påverkan beroende på vilket väder. Vädret kan vi tyvärr inte styra.

Bra nivåer även i år

 Även hittills i år ser nivåerna för luftföroreningar bättre ut, berättar Erik Svensson. Men trots förbättringar är Göteborgs Stad inte nöjda.

– Gränsvärdet vi var under 2020 var de lagstadgade gränsvärdena, en sämsta acceptabel nivå. Vi vill ha det ännu bättre. Om det ska vara hälsosamt att bo och vistas i Göteborg behöver vi ner lägre.