Göteborgs första kommunala reservat. Skolklasser, fågelskådare och flanerande livsnjutare är de vana vid, men på lördag får de håriga Highland cattle-korna på Välens sköna ängar nog vara beredda på mer sällskap än vanligt. Då är det nämligen invigning av Göteborgs första kommunala naturreservat.

Stort som 140 fotbollsplaner, tre utsiktsvänliga bergsknallar, tre forntidsrösen, lummiga ek- och lövskogar, betesängar med nötkreatur och dessutom en av Göteborgs bästa utsiktsplatser för den som vill skåda fågel. Ja, Välens naturreservat innehåller det mesta en naturälskare kan önska, och från och med nu är den möjligheten säkrad för lång tid framöver.

– Den stora poängen med ett naturreservat är att man skyddar området från framtida exploatering på ett betydligt kraftfullare sätt än man kan göra i en detaljplan. I vanliga fall är det Länsstyrelsen som beslutar om att klassa ett område som naturreservat, men kommunerna har också den möjligheten och det här är första gången som Göteborgs stad använder sig av den, säger Mikael Finsberg, naturförvaltare på park- och naturförvaltningen.

Från jordbruk till skog till oas
Välen var ett klassiskt jordbruksområde till och med andra världskrigets dagar, men när gårdarna lades ner växte landskapet igen och Välenviken och Stora ån som rinner genom landskapet blev förorenade av ett reningsverk i närheten. När verket avvecklades i mitten av 70-talet återhämtade sig vattnet och när sedan Västra Frölunda naturvårdsförening 1985 arrenderade marken, för att några år senare låta nötboskap beta sig ner genom de uppvuxna ängarna, öppnades landskapet snabbt upp. Snart var Välen återigen en tillgänglig oas för stadsborna, framförallt för de boende i Tynnered, Askim, Frölunda och Högsbo.

Även Göteborgs Ornitologiska Förening har varit aktiv i bevarandet och samtidigt utvecklandet av Välen som en naturupplevelse för göteborgarna. Sedan 1960 har totalt 219 fågelarter observerats här, inte minst vadarfåglar som tofsvipa, enkelbeckasin och rödbena som gärna rör sig nere vid strandbetesmarkerna.

Mamma Mu på invigning
I början av 90-talet tog fastighetskontoret och sedermera park- och naturförvaltningen över skötselansvaret för Välen, medan stadsdelsnämnden, numera Västra Göteborg, har det pedagogiska ansvaret. Efter hand har fler och fler skolklasser och andra hittat till området för att lära sig mer om alltifrån inlandsisens härjningar till stenbrytning och naturvård, bland annat med hjälp av en promenadvänlig tidsslinga, där Välens långa historia presenteras.

Den, eller den 1,5 km långa naturslingan, och mycket mer kan även besökarna på invigningen av naturreservatet njuta av på lördag. Ornitologer finns på plats för att bistå med identifiering av alla fågelarter och biologer ger bland annat svar på vad det finns för liv i till synes död ved. Under tiden betar de 13 Highland cattle-korna vidare på ängarna, medan Mamma Mu av alla kossor underhåller barnen. Den som så önskar kan dessutom själv få ansiktet målat som en ko, samt grilla korv och spela boule.

Invigningen pågår mellan kl 12 och 15 lördagen 27 september, vid Fågeltornet vid Kannebäcks fotbollsplan i Välen.

AF6_2.jpg