Göteborg först i Sverige. Miljödiplomeringen av hur valet till Europaparlamentet genomförs i Göteborg kommer att påverka alltifrån hur transporterna sköts och hur material beställs, ända ner till nyckelbanden om funktionärernas halsar. Men för väljarna är det inte meningen att det ska märkas alls.

Ett val i Göteborg är en stor apparat, med nästan 420 000 röstberättigade. Det innebär produktion av stora mängder material och mycket transporter.

I sin budget för 2014 beslutade därför Valnämnden att kommande val ska miljödiplomeras. Detta som ett led i Göteborgs Stads ambitioner om att vara en klimatneutral stad. Konceptet kommer från den idéella föreningen svensk Miljöbas, och diplomet har utfärdats av Göteborgs Stads miljöförvaltning, som även diplomerat till exempel Way out West-festivalen.

34 miljökrav ska uppfyllas
Sedan i februari har arbetet pågått med att ta fram de 34 miljökrav som ska ställas. De största åtgärderna handlar om samordning av alla transporter, så att man inte kör onödiga mil med lastbil i staden. Det har man också arbetat med innan.

Sedan är det alla trycksaker; informationsblad, affischer och vepor.

– Nu är vi mycket mer restriktiva med antalet berättar Stina Petersson på valnämndens kansli. Förut valde man material och tillverkning främst utifrån priset. Nu tittar vi även på miljöaspekten.

Har testat pennor från förra valet
Ett exempel är de nyckelband som de nästan 2 500 funktionärerna kommer att bära.

– De är gjorda av bambufiber. Id-brickan är gjord av kartong istället för plast. Tanken är också att mycket material ska gå att återanvänd i samband med nästa val.

– Vi har till exempel haft folk som testat pennor från tidigare val, för att se om de fortfarande fungerar. Det var jättemånga som fungerade.

De stora mängderna valsedlar – flera miljoner, trots att det bara finns knappt 250 000 röstberättigade – är det dock svårt att göra något åt.

– Det regleras av vallagen, så det går inte att tumma på. Däremot kan vi se till att vi tar hand om det som blir över på bästa sätt.

Det finns också nya rutiner för hur man ska hand om och sortera skräp. Verksamhetens bilar går på miljöanpassat drivmedel och de som är chaufförer ska på eco-drving kurs. Och en medarbetare har gått kurs i miljöanpassat kontorsarbete.

Hur kommer då Göteborgarna att märka att valet är miljödiplomerat?
– Jag tror inte de kommer att märka något alls. Och det ska de inte göra heller.

Vad blir klimatvinsten av alla de här åtgärderna?
– Det går inte räkna på ännu. Men vi börjar dokumentera i samband med det här valet, så att vi har något att jämföra med nästa gång. Då kommer vi att kunna räkna på vilken skillnad det gör.