Var femte kopp kaffe som serveras i någon av Göteborgs Stads verksamheter är nu kravmärkt och var 50:e kopp är dessutom rättvisemärkt. Bäst i klassen är Got Event där allt kaffe är krav- och rättvisemärkt, totalt 600 kilo förra året, en sjättedel av stadens rättvisemärkta inköp.

Förra året köpte Göteborgs Stad 183 ton kaffe. Skulle man byta ut allt kaffe mot det märkta kaffet kostar det 3,7 miljoner kronor extra per år.

– Vi hade en diskussion ifjol och då bestämde vi att vi bara skulle köpa rättvisemärkt kaffe, säger Lars-Erik Forsberg, ansvarig för kaffeinköpen på GotEvent.

För GotEvent, med 150 medarbetare, innebär beslutet ökade kostnader med 12.000 kronor per år.

– En tusenlapp extra per månad tycker vi är helt i sin ordning för att i alla fall göra någonting åt orättvisorna i världen, säger han.

Högre pris på råvaran

Eva Johansson är miljöansvarig på Kahls kaffe som levererar kaffe till Göteborgs Stad.

– Det rättvisemärkta är dyrare på grund av högre råvarukostnader och licensavgifter, men också på administrativa kostnader eftersom vi rapporterar till Fair Trade Rättvisemärkts kontor i Stockholm varje kvartal, berättar hon.

Miljömärkning (till exempel Krav) och rättvisemärkning (Rättvisemärkt) är inte samma sak.

Vanligen är det som är rättvisemärkt också miljömärkt, men det måste inte vara det. Göteborgs stad använder Rättvisemärkt som är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). FLO utvecklar kriterier, gör kontroller samt ger utvecklingsstöd till odlare och anställda i utvecklingsländer.

Märkningen är tredjepartscertifierad, vilket innebär att en oberoende instans kontrollerar att fakta stämmer.

Prioriterat mål

Ett av stadens prioriterade mål är att andelen miljömåltider ska öka, utryckt som andel ekologiska livsmedel av totala mängden.

Dessutom har politikerna beslutat om ekonomiska morötter.

– Under 2007 får man tillbaka fem procent av merkostnaderna man haft för inköp av ekologiska varor under 2006, berättar Rebecca Palosaari-Fogler, Agenda21-samordnare i Göteborgs stad.

För exempelvis stadsdelen Tuve-Säves del innebar det 30.000 kronor tillbaka som har satsats på utbildning för att det ska bli ännu mer ekologisk mat.

– Det saknas egentligen inte kunskap i köken, den stora flaskhalsen är att tron på att det är så mycket dyrare, säger Rebecca Palosaari-Fogler.

Hon medger att det är dyrare under vissa delar av säsongen, men att ett ekologiskt perspektiv innebär att man måste planera mer och se resultatet under en längre tid.

Ökad andel ekologisk mat

På fyra år har andelen ekologiska livsmedel ökat från 0,2 till 9 procent i Göteborgs Stad.

– Det är ett stort steg framåt och det finns en vilja att lära sig mer, det ser vi på våra utbildningar där vi nu har kölistor, säger hon.

Det är visserligen fortfarande långt till riksdagens mål på 25 procent ekologiska livsmedel år 2010.

– Men det känns ändå inte ouppnåeligt, fast det krävs en hel del arbete i en så stor kommun som Göteborg.

Det köps livsmedel för 250 miljoner kronor årligen i Göteborg. De ekologiska spjutspetsarna finns bland förskolor, äldreboenden och skolor.