Namntävling pågår till 28 juni. Nu är det dags att namnge den nya solcellsparken i Utby. Vad tycker du att den ska heta? Tävlingen är utlyst av Göteborg energi och pågår till 28 juni.

Göteborgarna är kreativa när det gäller att ge namn åt nya byggnader, fordon och anläggningar. Den första solcellsparken 2018 fick till exempel heta Nya Solevi.

Nu är det dags att namnge den nya solscellsparken i Utby och alla som vill kan vara och föreslå namn. Vinnaren presenteras den 2 juli.

Solcellsparken i Utby är den andra parken i Göteborg och togs i bruk i januari 2021.