Mycket av det som slängs kan säljas secondhand. I genomsnitt köper vi göteborgare 15 kilo nya kläder varje år. Åtta kilo slängs under motsvarande period i soporna, trots att nästan hälften av plaggen är fullt användbara.En ny kampanj vill få oss att byta beteende. För miljöns skull.

På kretslopp och vatten riktade man i våras strålkastarljuset mot det stora matsvinnet. Nu får vårt slentrianbeteende med kläder motsvarande uppmärksamhet. Under de närmaste veckorna kommer en informationskampanj att möta göteborgarna på bred front. Bland annat i biografsalonger, morgontidningar och via digitala medier.

Ändrat beteende får stor effekt
– Vi har gjort en egen studie som visar att de flesta kläder slängs för att vi helt enkelt tröttnat på dem – inte för att de är trasiga. Med den här kampanjen vill vi bidra till att minska klädavfallet, säger Ulrika Naezer som är kommunikatör på kretslopp och vatten.

När förvaltningen tillsammans med representanter för Emmaus Björkå tittade närmare på kläder som slängts i soporna, visade det sig att cirka 40 procent var i tillräckligt bra skick för att kunna säljas i secondhand-butiker.

Den största miljöpåverkan har förstås en gång gjorts i själva produktionen, men även långa transporter och ett antal tvättar fortsätter att påverka vår miljö. Just textilier bedöms därför vara ett av de avfallsslag där ändrat beteendemönster skulle göra bäst effekt.

– Istället för nyproduktion kanske vi kan lägga våra pengar på tjänster. Och istället för att köpa nytt kan man lämna in sina kläder för lagning, ungefär som man lämnar ett par fina skor till skomakaren. Att köpa kvalitet och secondhand och att laga och lappa, är bättre för miljön, säger Ulrika Naezer.

Hoppas på kommande uppförandekod
Förvaltningens undersökningar har visat att göteborgarna fortfarande inte känner sig riktigt bekväma med att bidra till återanvändningen.

Man vill att lämningsställen ska vara mer lättillgängliga, man säger sig sakna förtroende för många av insamlingsaktörerna och efterlyser samtidigt mer kunskap.

– Försöken med textilinsamling i ett antal soprum föll väl ut. Det kom in stora mängder textil. Vi tittar nu på möjligheten att, i samarbete med ideella insamlingsaktörer, utöka projektet. Vi hoppas också på en kommande uppförandekod för de aktörer som samlar in textil, säger Stina Moberg som bland annat arbetar med hur staden kan främja återanvändning av textil.