Sex av tio göteborgare köper ibland ekologiska livsmedel och mer än varannan väljer emellanåt produkter som är rättvisemärkta. Det framgår av den senaste stora enkäten om hur medvetet vi handlar när det gäller konsumtion av dagligvaror, återvinning och resande. Undersökningen visar också att nästan halva befolkningen åker kollektivt, cyklar eller går för att komma till och från butiken.

Vartannat år får Statistiska Centralbyrån i uppdrag att fråga ut ett urval av Göteborgs invånare om deras åsikter, vanor och attityder, bland annat när det gäller miljö och etik. I slutet av förra året kom resultatet av den senaste enkäten ”Göteborgarna om stadsdelens miljö” där cirka 5.000 av de 8.000 tillfrågade svarade.

Frölundabor handlar minst ekologiskt

Den tyder på att drygt hälften av göteborgarna åtminstone ibland känner ett vidare ansvar för följderna av sin egen konsumtion. Av de tillfrågade svarade 44 procent att de ibland köper ekologiska livsmedel. 13 procent hävdade att de ofta gör det och 2 procent att de alltid väljer sådana varor.

Tendensen att handla ekologiskt varierar avsevärt mellan stadsdelarna. Befolkningen i Majorna ligger i särklass högst, men även i Linnéstaden, Härlanda och Örgryte är intresset för ekologiska livsmedel klart över genomsnittet.

Frölunda skiljer ut sig som den stadsdel där invånarna handlar minst ekologiskt.

Färre åker ensamma för att handla

Rättvisemärkning av produkter är en företeelse som först på senare år börjat göra sig gällande i butikshyllorna. Men göteborgarna verkar ha tagit märkningssystemet till sig. 37 procent av de tillfrågade svarar att de ibland köper rättvisemärkta produkter, 12 procent gör det ofta och 3 procent alltid.

Samtidigt är det ibland svårt att veta vad personerna i enkäten verkligen tror sig ha svarat på. På Konsument Göteborg gjorde man en liknande undersökning för ett par år sedan med liknande resultat.

– Vi valde att ligga lågt med resultatet, eftersom vi ställde oss frågan om den var tillförlitlig, vad är det folk svarar på? Vi vet att andelen ekologiska livsmedel ligger på cirka tre procent, men man har känslan att betydligt fler säger sig handla ekologiskt, säger Els-Marie Aronsson Kihlström, chef på Konsument Göteborg.

Hur vi färdas för att ta oss till och från butiken har också varit en fråga i alla tre enkäterna. Här är den mest påtagliga förändringen att antalet ensambilister fallit så kraftigt.

Styrsöborna cyklar till affären

I enkäterna från 2002 och 2004 var det 46 respektive 45 procent som angav att de vanligen åkte ensamma i bil för att handla livsmedel. I 2006 års enkät var den siffran nere på 35 procent.

Även kollektivresandet tycks ha minskat, medan det i stället är fler som idag går till fots för att handla jämfört med för några år sedan. När det gäller färdsätt är variationen mellan stadsdelarna stor, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att deras struktur är så olika.

I Linnéstaden, Centrum och Majorna är det följaktligen vanligast att man går till fots när man ska handla, medan det i Älvsborg, Askim och Torslanda främst är bilen som gäller.

Bergsjön utmärker sig genom att hela 31 procent åker kollektivt till och från butiken och på Styrsö sker närmare hälften av alla inköpsresor med cykelns hjälp.

Läs mer om rättvisa inköp och hållbar konsumtion i senaste numret av Vårt Göteborg som utkommer onsdag 11 april.
Tidningen delas ut till alla hushåll i Göteborgs kommun.

Den finns också som pdf-fil
här

Hur miljövänliga är invånarna i din stadsdel? LÄS MER HÄR!

Läs också:
Göteborgarens soppåse har vuxit med 20 procent på 17 år [2007-04-11]
Tidsbrist och klent utbud hinder för rättvisa inköp
[2007-04-11]

Så här svarade göteborgarna om sina miljöval:

5D12_2.jpg

3618.jpg

7856.jpg

4B8C.jpg

2590.jpg

6D2E_2.jpg

3CC4.jpg

28A4_3.jpg

72F6_2.jpg

3918_2.jpg