Sirliga spetsmössor och julrosor är bara några av de 10 000 träd, buskar och perenner som nu planteras Trädgårdsföreningen. Två världsnamn inom trädgårdskonsten skapar den praktfulla lundmiljön som ska likna en abstrakt tavla.

Den engelska trädgårdsformgivaren Julie Toll och den holländska lökexperten Jacqueline van den Kloet är kvinnorna bakom den förvandling som genomförs i närheten av kanalen och barnteatern.

Bättre för mindre växter

Vissa befintliga träd har fällts och kronorna på de återstående har glesats ut för att de nyplanterade mindre växterna ska ha en chans att överleva och frodas.

– Skapandet av så kallade woodlands innebär att vi återställer parken i ett mer ursprungligt skick, förklarar Tore Hjelte, enhetschef på Trädgårdsföreningen.

– Från början fanns det betydligt mer växter på marken under träden, men med tiden har de konkurrerats ut. Det har skapat en genomsiktlighet i parken som inte fanns där när den var yngre, säger han.

Som kring sekelskiftet

Den plantering som nu anläggs har inslag av bland annat azaleor, johannesört, järnek och träd i räta linjer. I soliga partier planteras dahlior, en blomma som fanns i stora mängder i Trädgårdsföreningen kring förra sekelskiftet.

Detta är bara en av fem liknande planteringar som anläggs i Trädgårdsföreningen inför nästa sommars stora utställning Göteborgs Lustgårdar.

En av de andra har designats av landskapsarkitekten Ulf Nordfjell, som nyligen vann en guldmedalj för sin Linnéträdgård på Chelsea Flower Show i London.
Det är en utmärkelse som Julie Toll för övrigt har fått flera gånger för sina arbeten.