I maj nästa år kommer delegater från hela världen till en stor konferens om hållbar utveckling i Göteborg. "Learning to change the world" eller "Utbildning för hållbar utveckling" är temat. Det var i samband den stora miljökonferensen i Johannesburg som den svenska regeringen lovade att arrangera konferensen. Göteborgs Stad bjuder nu in förskolor och skolor att medverka. Nästa vår väntas delegater från hela världen stråla samman till en stor konferens om hållbar utveckling i Göteborg 5-7 maj. "Learning to change the world" eller "Utbildning för hållbar utveckling" är temat. Och vad är då naturligare än att barn, elever och studenter på alla nivåer från förskola till högskola/universitet finns med i såväl planeringen som genomförandet av konferensen. Göteborgs Stad inbjuder därför skolor att förbereda besök för enskilda delegater och sätta sig in i förhållandena i berörda länder.

Nästa vår väntas delegater från hela världen stråla samman till en stor konferens om hållbar utveckling i Göteborg 5-7 maj. ”Learning to change the world” eller ”Utbildning för hållbar utveckling” är temat. Och vad är då naturligare än att barn, elever och studenter på alla nivåer från förskola till högskola/universitet finns med i såväl planeringen som genomförandet av konferensen. Göteborgs Stad inbjuder därför skolor att förbereda besök för enskilda delegater och sätta sig in i förhållandena i berörda länder. – Hållbar utveckling, utbildning och demokrati hänger ihop. Här finns ett gyllene tillfälle för oss att involvera våra unga i den globala utvecklingen. Dessutom får vi möjlighet att visa hur vi praktiskt arbetar med kretslopplösningar och systemförändringar i Göteborg, säger Frank Andersson, (s ), kommunalråd med ansvar för skolan i Göteborg.Ursprung i FN:s världstoppmöteDen internationella konferensen ”Learning to change the world” kommer att äga rum den 5-7 maj 2004 i Göteborg. Konferensen har sitt ursprung i FN:s världstoppmöte i Johannesburg förra året. Där betonade statsminister Göran Persson utbildningens viktiga roll i omställningen av samhällsutvecklingen i en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar riktning. Göran Persson aviserade då också Sveriges avsikt att bjuda in till ett internationellt seminarium om utbildning för hållbar utveckling. Aktiviteter för delegater och skolorFrån statsmakternas sida har man sagt att alla som kommer förväntas vara aktiva och inställda på att själva bidra med kunnande och erfarenheter. De teman som kommer att tas upp ska kännas angelägna och relevanta för elever och lärare och kunna leda till förändrade attityder eller handlingsmönster. Delegaterna ska parallellt med konferensen kunna delta i olika evenemang runt om i stan. Aktiviteter som i minst lika hög grad vänder sig till barn och unga i Göteborg. Skolor värdar för delegaterExtra spännande blir det för de skolor som får bli värdar för en speciell delegat. De kommer att få studera ett land och dess förhållanden. Tanken är att de ska ha kontakt med delegaten i förväg och att han eller hon sedan gör ett besök på skolan.På sikt kan detta leda till utvidgade och varaktiga internationella kontakter. Konferensen väntas samla världsledande pedagoger och vetenskapsmän, så det är ingen tvekan om att det kan bli spännande möten.Skolor möjlighet att visa upp sigEn bok med ”Goda exempel” ska också göras. Här har skolorna i Göteborg en fantastisk möjlighet att visa upp sig. Boken ska tas fram tillsammans med elever och handla om hållbar utveckling i stort och smått Alla skolor i Göteborg kan anmäla sitt intresse för någon eller några av aktiviteterna. Bodil RehnbergSkolutvecklingsenheten