Det viktigaste vi har. Tisdag 22 mars infaller Världsvattendagen, FN:s dag för att lyfta betydelsen av vatten. I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC konstateras att vattenbrist kommer att bli vanligare.

Göteborg tar vatten från Göta älv och någon brist på råvatten finns inte i normalläget. Men det finns ändå goda skäl att spara på dricksvatten som resurs, tycker Josefin Lundberg Abrahamsson, chef för dricksvattenproduktion på Kretslopp och vatten.

– Dels är det klimatsmart att spara på vattnet eftersom produktionen är resurskrävande, dels har vi utmaningen att det vid varmt och torrt väder kan uppstå lokal vattenbrist, säger hon.

Ha en dunk hemma

Vid en kris, som till exempel ett längre strömavbrott, kan det uppstå vattenbrist. MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, uppmanar därför alla att ha vatten hemma för att klara sig i några dygn. En dunk eller hink med lock för att kunna hämta vatten bör också finnas i alla hem.

– Kommunen har skyldighet att tillgodose göteborgarnas behov av dricksvatten, även vid större kriser. Om det av något skäl inte finns vatten i din kran ser vi till så att du kan hämta vatten vid en vattenpost eller utkörningsställe, säger Josefin Lundberg Abrahamsson.