Utökad möjlighet. Har du farligt avfall hemma som du behöver lämna? Då kan du passa på när farligt avfall-bilen har vårpremiär den 27 mars. Du som bor nära älven kan även lämna farligt avfall, grovavfall och elektronik på återvinningspråmen som har vårpremiär den 9 april.

Farligt avfall-bilen kör en vårtur och en hösttur i Göteborg. Där går det bland annat att lämna lysrör, batterier, starka rengöringsmedel, färg, mobiltelefoner och hårtorkar. Du kan dock inte lämna till exempel explosivt avfall, asbest, större elapparater eller vitvaror.

– Som regel säger vi att det man kan bära med sig tar vi emot. Det är dock bäst att kolla vår webbsida inför besöket och se vad du kan och inte kan lämna, säger Anders Lisle, processledare för farligt avfall på kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Flexibel lösning

Tanken med farligt avfall-bilen är att ge göteborgarna fler möjligheter att lämna farligt avfall. Genom att bilen kommer till bostadsområden behöver göteborgarna inte ta sig till återvinningscentraler.

– Då är farligt avfall-bilen väldigt bra, den är flexibel och stannar nära hemmet.

Finns sms-tjänst

Förra året lanserades en sms-tjänst för farligt avfall-bilen. Genom att registrera sig där får man ett sms när bilen kommer till sitt område.

– Det har fått jättebra genomslag, under höstens turer ökade vi besökarantalet med 45 procent och vi tror att det kommer att öka mer i år.

Flytande återvinningscentral

Återvinningspråmen är en flytande återvinningscentral och lägger till vid tre kajer i vår: Eriksbergstorget, Sannegårshamnen och Stigbergskajen. Vid Skeppsbron, där pråmen brukar stanna, går det inte att lägga till i vår eftersom det byggs där. Pråmen utnyttjar älven som transportled och ger ett mer hållbart transportsystem i staden.

– Staden förtätas och återvinningspråmen ger en möjlighet för göteborgare som inte har bil att kunna lämna sitt avfall. I Sannegården och Eriksberg har vi väldigt många besökare och det är för att bostäderna ligger nära kajen, säger Fredrik Wilkensson, utredare på kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Behövs inget ÅVC-kort

I stort sett går det att lämna samma saker på återvinningspråmen som på en återvinningscentral. Det finns några kärror med två hjul att låna för den som behöver frakta saker från hemmet till pråmen.

– Det finns en del saker som man inte kan lämna på pråmen på grund av praktiska skäl: Kyl och frys och större möbler tar vi inte emot. Trädgårdsavfall och förpackningar kan man heller inte lämna. Det behövs inget ÅVC-kort, utan det är bara att gå på pråmen och lämna det man har.

Samlar in till återbruk

Björkåfrihet är med på ungefär hälften av turerna med farligt avfall-bilen och de samlar in kläder, textilier mindre möbler, böcker och prylar till återbruk. Det går även att lämna saker till Björkåfrihet på återvinningspråmen. Från och med i år bogseras återvinningspråmen av en eldriven båt. Den kör även turer på hösten.

Farligt avfall-bilens stopp och återvinningspråmens turer finns i länkarna nedan. Där finns också information om vad du kan lämna och vad du inte kan lämna samt om hur du registrerar dig för farligt avfall-bilens sms-tjänst.

Återvinningspråmen startar sina vårturer på älven den 9 april. Foto: Lo Birgersson