Lockar allt fler. Hela 40 ton farligt avfall samlade Farligt avfall-bilen in förra året. Vårens turer startar på måndag 4 april. Och Emmaus-bilen hänger på.

Här hittar du Farligt avfall-bilens turlista

Nu är det dags för ett säkert vårtecken i Göteborg: Röj ut och lämna lampor, elektronik, färg, kemikalier och annat farligt avfall till Farligt avfall-bilen. Man kan också lämna fungerande prylar och kläder till Emmaus lastbil.

Förra året ökade antalet besökare till FA-bilen med 1 000 personer, från 6 500 till 7 500. Totalt lämnade de alltså in 40 ton farligt avfall.

Elavfallet ökar stort
– Folk är mer medvetna om vad som är farligt avfall nuförtiden, säger Stefan Lindberg som kör Farligt avfall-bilen för Kretslopp och vattens räkning.

– De kanske inte vet exakt vilka skadliga ämnen sakerna innehåller, men de vet att man ska samla in lampor, batterier, kemikalier, sprayburkar och elektronik.

Elavfallet är ett av de avfallsslag som har ökat mest. Förra året lämnade varje göteborgare in i snitt 6,2 kilo farligt avfall och mycket av det var elavfall. Elektronik innehåller, förutom skadliga ämnen, även metaller och plast som går att återvinna.

Farligt avfall-bilen tillkom för att göra det lättare för privatpersoner som inte har bil eller har svårt att att ta sig till en återvinningsstation eller miljöstation, men den är till för alla boende i Göteborg. §