Gör 210 stopp. På måndag 29 mars börjar Farligt avfall-bilens vårturer. 210 stopp runt om i Göteborg blir det totalt. Målarfärg, kemikalier och batterier är sådant du ska passa på att göra dig av med när bilen stannar nära dig.

Farligt avfall är avfall som är en risk för hälsa och miljö. Förutom skadliga vätskor som färg, lösningsmedel, olja, tändvätska och andra kemikalier räknas även lampor, batterier, sprayburkar, brandvarnare och elektronik till farligt avfall. När detta lämnas in som farligt avfall tas det omhand på ett miljöriktigt sätt.

Har rullat sen 2006

– Farligt avfall-bilen kom till 2006 för att underlätta för göteborgare som har svårt att ta sig till en återvinningscentral, säger Alexandra Nelson på Kretslopp och vatten.

Farligt avfall-bilen kan bara ta emot mindre mängder, alltså sådant besökarna kan bära till lastbilen själv. Större grejer som vitvaror, tv-apparater och impregnerat trä måste lämnas till en återvinningscentral.

Schema över bilens turer i vår hittar du via länken här nedan!