Att Göteborg och Västsverige fortfarande är i framkant i Sverige inom biogas för fordon kommer att visas på mässan Miljöteknik 2008 som inleds på tisdag. Biogas Väst, det regionala samarbetet som arbetar för att utveckla den miljövänliga marknaden och tekniken, arrangerar en egen "mässa i mässan" - Biogas Highway.

Besökarna på mässan Miljöteknik 2008 kommer att möta de senaste innovationerna och lösningarna inom allt från avfall och återvinning till energi och transport.

Intresset växer stadigt

De västsvenska inslagen kommer att vara många, inte minst när det gäller biogas som bränsle för fordon, ett område där regionen länge har hållit sig långt framme.

– Vi har varit ledande i Sverige både vad gäller mängden gasfordon och antalet tankställen i många år men även Skåne och Östergötland har varit tidigt ute. Intresset för biogas växer stadigt i hela Sverige, vilket är väldigt roligt, säger Hans Larsson på Biogas Väst.

Västsverige satsar tillsammans

Biogas Väst är ett regionalt samverkansprojekt, där ett 30-tal kommuner, företag och organisationer deltar. Business Region Göteborg är huvudman och tillsammans arbetar man för att bidra till marknadsutvecklingen inom biogasproduktion, distribution och utbyggnad av gastankstationer och användningen av gasdrivna fordon.

– Det är klart att utvecklingen tappade lite fart när Volvo lade ner sin produktion av gasbilar, men nu kommer framförallt tyska fordonstillverkare som Mercedes och Volkswagen med nya modeller som går på gas. Även Fiat har utökat sitt utbud så den positiva trenden är ändå tydlig, säger Hans Larsson.

Målet 100 procent biogas

Den fordonsgas som säljs i Sverige består idag till största delen, uppemot 55-56 procent, av biogas.

– De senaste två åren har biogasen gått om naturgasen och ökningen fortsätter hela tiden. Hur lång tid det tar innan man helt kan lämna naturgasen är svårt att sia om, men flera produktionsanläggningar i Västsverige är under projektering. Dessutom har exempelvis Göteborg Energi som vision att till 2050 helt ersätta naturgasen med biogas, säger Hans Larsson.

Dubbel positiv effekt

Biogas för fordon ger miljöförbättringar på en rad områden, särskilt när det gäller att reducera utsläppen av växthusgaser. Det sker inte bara genom att biogas ersätter bensin och diesel, utan även genom att den metan som annars skulle ha avgetts till atmosfären från gödselstackar, avfall och deponier, istället tas tillvara.

På mässan Miljöteknik 2008 kommer Biogas Väst bland annat att vara värd för ett gemensamt utställningsområde kallat Biogas Highway. Där kommer leverantörer från hela biogaskedjan, det vill säga råvaror, produktion, förädling, distribution och användning, att visa upp den senaste tekniken.

– Vi kommer också att arrangera en internationell biogaskonferens den 7 oktober på eftermiddagen med föreläsare från bland annat Kalifornien, Holland och Tyskland. Dessutom genomför vi studiebesök på Ryaverken, Göteborg Energi, Volvo Lastvagnar och förgasningsanläggningen på Chalmers, säger Hans Larsson.

Fotnot:
Miljöteknik 2008 äger rum på Svenska Mässan 7-9 oktober.