Fler och fler invånare i Göteborgsregionen lämnar sina aluminiumförpackningar på en återvinningsplats. Mellan 2003 och 2004 ökade andelen insamlade källsorterade aluminiumförpackningar med 44 procent. Det är framförallt drickaburkar utan pant som ökat. Det visar ny statistik från återvinningsföretaget Metallkretsen.

– Eftersom aluminium är ett mycket värdefullt återvinningsmaterial, gläder det oss att hushållen nu har lärt sig att lämna aluminiumförpackningar till återvinning, säger Thord Görling, VD MetallKretsen.

Kvaliteten försämras inte

Många slänger dock fortfarande aluminiumförpackningar direkt i soporna trots att aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

Kaviartuber, folieformar, folie, sprayburkar, värmeljushållare, medicinförpackningar med mera bör alltså lämnas till en återvinningsplats eller återvinningsstation.