Business region Göteborg, BRG, har belönats med det amerikanska miljöpriset Blue sky award för arbetet med Sveriges första regionala biogasprojekt, Biogas Väst. Det är intresseorganisationen Calstart som varje år delar ut priset, bland tidigare pristagare finns bland andra Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger.

– Att Calstart, Kalifornien och USA uppmärksammar biogasen som drivmedel för fordon kommer att bidra till ett genombrott. Det är glädjande också för alla företag och aktörer som bidragit till framgångarna med Biogas Väst, säger Göran Värmby på Business region Göteborg.

Svenska kunskaper bidrar till expansion

– Och det är roligt att vår samarbetsmodell i Västsverige uppmärksammas internationellt. Det här sporrar till mer samarbete, fortsätter han

Calstart räknar med att den kaliforniska biogasindustrin kommer att växa snabbt de närmaste åren, mycket tack vare kunskaper man hämtat i Sverige.

– Speciellt har Business region Göteborg inspirerat de många utländska gäster som besökt Sverige att själva dra nytta av svensk expertis för att utveckla biogas för fordon lokalt, säger Calstarts vd John Boesel.

Svenska företagsetableringar i USA

Business Region Göteborg har samarbetat med Calstart sedan 2003, vilket bland annat bidragit till att ett antal svenska företag har etablerat sig i USA.

– Det är vårt uppdrag att förmedla business. Att svenska företag fått uppdrag i USA i en sådan stenhård konkurrens visar på styrkorna vi har i Västsverige och Göteborgsregionen, säger Göran Värmby.

Fotnot:
Calstart samlar fler än 150 företag och organisationer världen över för att stödja och sprida tekniska lösningar som bidrar till minskade utsläpp, fler jobb och förbättrad energieffektivitet inom transportnäringen.

1974