Det västsvenska miljöprojektet för att rena sjöfarten, Clean shipping, får en fortsättning i två år till. Ett tänkbart slutmål är en frivillig, global miljöstandard för transporter till havs.

Den internationella sjöfarten har hittills inte varit lika bra på att minska sin miljöpåverkan som åkerier och andra landtransporter. Medan utsläppen till luft och vatten från industrier och vägtrafik minskar, så ökar utsläppen från sjöfarten, särskilt avgaserna från fartygens motorer.

Nytt index för att jämföra miljökrav

Clean shipping project (CSP) startade i Göteborg 2007 med tanken att få igång en kunddriven miljöutveckling för sjöfarten. Idén är att de storföretag som köper sjötransporter ska ställa hårdare krav på dem som transporterar deras produkter.

Förra sommaren lanserade projektet ett eget index, Clean shipping index, som gratis kan användas av alla som vill ställa miljökrav på rederierna och kunna jämföra dem med varandra.

Numera är 23 företag anslutna till projektets nätverk, bland andra ABB, Astra Zeneca, Ericsson, H&M, SKF, Vattenfall och Vin&Sprit.

Ahlbom och Duus fick Göteborgspriset

Planen var att CSP skulle avslutas till årsskiftet, efter tre år. Men intresset har vuxit så pass mycket både i Sverige och utomlands att finansiärerna beslutat att projektet ska fortsätta även under 2010 och 2011.

Projektet drivs av Jan Ahlbom, miljöingenjör på länsstyrelsen i Göteborg och toxikologen Ulf Duus. De har tidigare varit framgångsrika med flera uppmärksammade miljöprojekt, bland annat fick de EU att förbjuda de giftiga HA-oljorna i bildäck. Förra året fick de motta Göteborgspriset för hållbar utveckling.

Budget på 760 000 per år

– Vi tycker att Clean Shipping är ett mycket bra och angeläget projekt som Jan Ahlbom och Ulf Duus kämpat och slitit hårt med, säger Christina Börjesson, chef för miljöförvaltningen i Göteborgs Stad som nu går in som medfinansiär.

Clean shippings budget ligger på 760 000 kronor per år. Förutom Göteborgs Stad är Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med och finansierar projektet.

I höstas belönades CSP med Sjöfartsforums miljödiplom för 2009. I motiveringen sägs att ”Clean shipping index har utvecklats till ett värdefullt verktyg för transportköpare och en tydlig drivkraft för sjöfartsnäringens omfattande miljösatsningar”.