Fastnar i reningsverket. Sluta använda toaletten som papperskorg. Det uppmanar nu Gryaab, som renar avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Våtservetter och annat skräp påverkar reningsprocessen.

19 november är det FN:s världstoalettdag då sanitetsproblem uppmärksammas runt om i världen. I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi behandlar våra avlopp som sopnedkast. I Göteborgsregionen spolas 2 200 kilo skräp ner varje. Det märker Fredrik Torstensson, chef för ledningsnätet på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

– En stor del av skräpet är våtservetter och våtstarkt papper. Det bryts inte ner i sin färd mot avloppsreningsverket och kan därför orsaka stopp både i hemmen, i våra pumpstationer och på reningsverket, säger han.

I början av reningsverket finns finrensningsgaller. Här fastnar våtservetter och annat skräp och påverkar reningsprocessen. Framför allt våtservetter brukar trassla in sig och orsaka stopp.

Det är bara sådant som kommer från kroppen och toalettpapper som ska spolas ner i toaletten. Annat ska slängas i papperskorgen.