På måndag och tisdag möts ett 40-tal personer i Lagerträdshuset i Trädgårdsföreningen för att delta i en konferens om renare vatten. Temat för konferensen är vattenplanering i gränszonen mellan stad och landsbygd.

Konferensen är en del av projektet PURE North Sea, ett EU-projekt där Göteborgs stad samarbetar med Groningen och Deventer i Holland samt nordöstra regionen i England med bl a Newcastle.

– Det blir ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter och få nya infallsvinklar på vattenrening, säger Lennart Axring, EU-koordinator på Park- och naturförvaltningen och fastighetskontoret.

Gränszonen mellan stad och land

Tema för konferensen är vattenplanering i gränszonen mellan stad och landsbygd. Ett sådant område som Klare Mosse och Osbäcken på Hisingen (se länk till separat artikel nedan).

Under söndagen har deltagarna besökt våtmarker och vattenleder på Hisingen.

Projektsamarbete med Holland

På måndag och tisdag kommer representanter från EU-projektstäderna Groningen och Deventer i Holland att finnas på plats i Lagerträdshuset i Trädgårdsföreningen där konferensen hålls.

Bland deltagarna finns också vattenexperter från Chalmers Tekniska Högskola, Stadsbyggnadskontoret och VA-verket i Göteborg.