Varje dag röker nästan en miljon människor i Sverige. En nationell tobakskonferens i Göteborg 7-8 september tar bland annat upp en ny hälsofara: Sex av tio niondeklassare har provat vattenpipa.

– Vattenpipan är en relativt ny företeelse i Sverige och det finns en rad felaktiga myter om den, till exempel att många av tobaksrökens farliga komponenter stannar kvar i vattnet. Det är inte sant, säger Per Haglind, stadsläkare i Göteborg.

”All rök är skadlig”

Han påpekar att man ofta röker vattenpipa under ganska lång tid, kanske en halvtimme eller timme varje gång.

– Exponeringen blir alltså omfattande, man får i sig mycket partiklar och gaser, både det man suger i sig och från föroreningar i rummet, säger Per Haglind.

En del ungdomar tror också att vattenpipa är ofarligt om man inte röker vanlig tobak, utan väljer sötade ersättningsmedel med smak av äpplen, dadlar eller andra frukter.

– Men för att det ska förångas måste man ha en liten kolbit som brinner. All rök är skadlig om man drar ner den i lungorna, även om detta inte är beroendeskapande som nikotinet i tobaksröken.

”Nästan en miljon svenskar röker fortfarande”

På konferensen kommer Suzanne Bengtsson från länsstyrelsen i Stockholm att tala om vattenpipan, förekomst och tillsyn. Men de flesta föredrag och workshops kretsar ändå kring ”vanlig” tobaksrökning. En rad lärande exempel ska utgöra inspiration, till exempel hur man bäst når invandrargrupper, som ofta röker mer än infödda svenskar.

Åsa Lundquist och Mathias Jansson från Folkhälsoinstitutet ska redogöra för vad som hänt och är på gång inom Nationella tobaksuppdraget, där ett antal delmål ska vara uppnådda år 2014.

– I många grupper har det förebyggande arbetet varit framgångsrikt, men nästan en miljon svenskar röker ändå fortfarande, konstaterar Per Haglind.

Vinnare koras i fototävling

– Ofta är det korttidsutbildade, arbetslösa, invandrare, psykiskt sjuka eller människor på olika institutioner som röker. Jag ser det som en rättvisefråga att de människorna får tillgång till kunskap om hur extremt farlig tobaksrökningen är. Och att det finns stöd och hjälp att få från samhället, till exempel information, receptfria och receptbelagda läkemedel.

Cirka 110 personer är anmälda till konferensen på Svenska Mässan, som arrangeras i samarbete mellan Göteborgs miljöförvaltning och Folkhälsoinstitutet.

På konferensen ska man också kora vinnare i en fototävling om bästa antirökbilden.