Klare Mosse på Hisingen har just haft besök av ett 25-tal holländare och engelsmän, som vandrat runt i området för att på plats studera det åtgärdsprogram som fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen arbetat fram.

Besöket skedde inom ramen för EU-projektet Pure North Sea. Förutom Göteborg ingår de två holländska städerna Deventer och Groningen samt ett området i nordöstra England med bland annat Newcastle-on-Tyne.

4FEA.jpg
Igenväxt område blir tillgängligt

Rent konkret går EU-samarbetet till så att varje område driver egna projekt, där den gemensamma nämnaren är vatten. Man vill kanske åstadkomma bättre vattenkvalitet, biologisk mångfald, ökad tillgänglighet och så vidare. Men jämna mellanrum besöker städernas tjänstemän varandras projekt för att byta erfarenheter och diskutera.

Besöket i Göteborg skedde med anledning av att åtgärdsplanen för Klare Mosse var klar. Det är andra etappen av Göteborgs del av projektet som handlar om att rusta upp Osbäcken och Klare Mosse.

Syftet är bland annat att genom ett dammbygge åstadkomma en större sammanhängande vattenyta, få ett jämnare vattenflöde i Osbäcken samt att överhuvudtaget öka tillgängligheten i det nu ganska ogästvänliga och igenväxta området.

Arkeologiskt intressant

2A7A_2.jpgMed på vandringen vid mossen var också arkeolog Ulf Ragnesten och biologen Lars Arvidsson från stadsmuseet.

Med jämna mellanrum stannade de upp och berättade för deltagarna om olika fynd som gjorts i området, som är mycket rikt på arkeologiska lämningar. Klare mosse var en gång en vik av havet, och de första Hisingsborna jagade och fiskade längs stränderna.

– När projektet är slutfört kommer det att finnas skyltar och informationstavlor för besökare, berättade Ulf Ragnesten.

Men här reagerade flera av gästerna. Skyltar och tavlor blir ju bara för de kringboende. Det räcker inte. Varför inte göra något mer av det arkeologiskt intressanta området, så att fler göteborgare hittar hit?

Vill få kringboende aktiva

705C_2.jpg
Och det var inte bara arkeologin som deltagarna hade åsikter om. Många andra synpunkter kom fram under vandringen; det gällde de föreslagna dammbyggena, fiskets möjligheter, hur man skulle ordna så de kringboende blev aktiva i området framtida skötsel och mycket annat.

-Det är just detta som är meningen med vårt utbyte, säger Kent Olsson på fastighetskontoret. Alla åsikter som kommit fram, tar vi sedan upp innan går vidare med planen Det är oerhört värdefullt att få synpunkter från kolleger i andra länder med andra erfarenheter.

– Särskilt i England lägger man till exempel ner mycket mer arbeta på att försöka få de kringboende att aktivt delta i projekten. Där har vi i Sverige en hel del att lära.

-Genom EU-projektet har vi fått igång ett samarbete mellan våra städer, men det är inte enda fördelen, fortsätter Kent Olsson. Det har också drivit fram ett tätare samarbete mellan de förvaltningar i vår kommun som är med i projektet.

De två övriga dagarna i Göteborg ägnade sig gruppen åt diskussioner och workshops.
I april träffas deltagarna igen i England för att se hur långt kollegerna i nordöst kommit med sina vattenprojekt.

54EE_2.jpg
Björn Andreasson från fastighetskontoret visar pågående arbeten vid Osbäcken. Foto: Ia Gottberg