Stärkt skydd av göteborgarnas dricksvatten. För att minska risken att råvattnen förorenas utökas vattenskyddsområdet i Göta älv och Vänersborgsviken. Det kan vinna tid om olyckan är framme och förebygga spridning av oönskade ämnen till råvattnet. De som berörs av det nya vattenskyddsområdet kan lämna synpunkter till och med den 3 september.

Redan idag är fler än 700 000 personer beroende av Göta älv och Vänersborgsviken för rent dricksvatten. För att garantera dess kvalité ska nu vattenskyddsområdet utökas.

Hela vägen upp till Vänern
‒ Det räcker inte som det är. Vi behöver stärka skyddet hela vägen upp till Vänern för att kunna kontrollera och säkra råvattnen, säger Lena Blom på Förvaltningen kretslopp och vatten.

Ett vattenskyddsområde omfattas av speciella vattenskyddsföreskrifter. De berör dock sällan privatpersoner.

‒ Det är mest verksamhetsutövare och eventuellt fastighetsägare som kan behöva investera i ett utökat skydd.

Det kan till exempel vara en bensinstation som måste bygga extra skydd för att inte bensin ska rinna ut i älven. Eller en lantbrukare som behöver se till att gödselhanteringen sker säkert.

Alla kan slå larm
Med ett utökat skydd utmed älven går det att vinna tid, förebygga och öka chansen att en förorening kan förhindras.

Genom att ringa in ett specifikt geografiskt område kan alla som vistas där bidra till rent dricksvatten. Med skyltar och information om områdets utbredning blir det allas ansvar att ringa 112 och slå larm vid en olycka

Utökningen av vattenskyddsområdet bygger på ett samarbete mellan Göteborg, Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, och Kungälv.