Tryggar framtidens vattenförsörjning. Göteborgs båda vattenverk byggs nu ut för att trygga stadens tillgång på hälsosamt och gott vatten. På Alelyckan inleddes arbetet med att öka kapaciteten redan hösten 2010. I sommar påbörjas dessutom bygget av nordens största ultrafilteranläggning i Lackarebäck.

Tillgången på rent och gott vatten är för de flesta av oss så självklar att vi sällan eller aldrig funderar över hur det egentligen kommer till oss. På Göteborg Vatten identifierade man redan för tio år sedan två tydliga hotbilder mot göteborgarnas säkra tillgång på dricksvatten:
• Ett kraftigt avbrott i leveransen. Till exempel till följd av ett brott på ett rör, eller en annan allvarlig driftsstörning.
• Vattenburen smitta.

När Göteborgs båda vattenverk nu byggs ut och får större kapacitet minskas risken för ett leveransbrott. Efter utbyggnaden kommer ett av de båda vattenverken ensamt att kunna försörja hela staden i händelse av en större driftstörning.
2884_2.jpg

Effektiv ultrafilteranläggning
Till sommaren ska den omfattande nybyggnationen vid Lackarebäcks vattenverk påbörjas. Beräknad kostnad: 700 miljoner kronor. Utöver en större anläggning och ökad kapacitet kommer Lackarebäck också att utrustas med ett effektivt ultrafilter.

– Vid filtrering kan vi vara helt säkra på att mikroorganismerna avskiljs eftersom de är större än hålen i membranet, säger Claes Wångsell som är produktionschef på Göteborg Vatten och fortsätter:

– Vi bedömer att ultrafilter är en säkrare metod än UV-ljus. Men många väljer UV-ljus eftersom det är billigare, och dessutom enklare att bygga ut.

Alelyckan får UV-ljus
På Alelyckans vattenverk bygger man, till en kostnad av 100 miljoner kronor, så kallad lamellsedimentering i två av anläggningens sex bassänger. Den första etappen blev klar i höstas, och i slutet av 2012 kommer även den andra etappen att fullföljas.
1D9A.jpg
På Alelyckans vattenverk planeras också för en UV-ljusanläggning som tar död på virus och parasiter. Byggstart i höst.

– På sikt bedömer vi att ultrafilter är den bästa lösningen även på Alelyckans vattenverk, men eftersom det handlar om mycket stora investeringar kan det bli aktuellt först efter 2020, säger Claes Wångsell.

Likvärdiga vattenverk
När arbetet på Lackarebäck är klart 2016 kommer vart och ett av de båda verken att klara hela stadens vattenförsörjning.

– Det är ovanligt med två likvärdiga vattenverk i en stad. Men vi tycker att det är en styrka. Dessutom är det bra att de ligger i olika delar av staden, säger Claes Wångsell.

Göteborg har ett mycket omfattande ledningsnät under jord. Vattenledningsnätet mäter 174 mil medan avloppsledningsnätet är hela 250 mil.

De senaste tio årens allvarligaste hot mot stadens vattenförsörjning var ett stort rörbrott på Gulsparvsgatan i Skår, i mars 2010, men till och med den krisen klarades utan leveransavbrott.

451A.jpg
Vattenverket i Lackarebäck kommer om två år att ha ultrafilter som silar bort mikroroganismer som exempelvis kryptosporidium. Ombyggnaden startar i höst. Foto: Lars Lundborg

7C7E_3.jpg

Så här ser ett ultrafilter ut. Foto: Anne Lundgren