Minskar sopmängden. Nästa år införs viktbaserad avfallstaxa på bred front i Göteborg. I Askim, där man vägt soporna i två år, har mängderna minskat med 16-20 procent. Och minskningen håller i sig.

– Vikt-taxa är ett ganska lyckosamt sätt att påverka folk som bor i villor att minska sina avfallsmängder, men det har inte ännu fått lika stort genom slag i flerbostadshusen, säger Nike Vallström, kommunikationschef på kretsloppskontoret.

En orsak kan vara att villaägaren ser direkt på räkningen att det spelar roll om man sorterar väl och lämnar lite avfall. I ett flerbostadshus är man många som delar sopkärl.

Södra skärgården inte med ännu
– Till villorna räcker det ofta att skicka ut information om att vi inför viktbaserad taxa för att de ska förbättra sin sortering och minska sin avfallsmängd, säger Nike Vallström.

– Till flerbostäderna försöker vi med andra åtgärder tillsammans med fastighetsägarna. Vi har informationsmöten, utbildningar och stöttat med informationsmaterial.

Askimsborna var alltså först ut med den nya taxan 1 januari 2010. Ett år senare följde Frölunda, Högsbo, Angered och Östra Göteborg efter.

Vid årsskiftet införs taxan på Hisingen och i Örgryte-Härlanda och under 2012 planeras den även införas i Centrum, Majorna-Linné, Älvsborg-Tynnered i Västra Göteborg samt för mobil sopsug.

Därmed gäller den viktbaserade taxan i hela Göteborg, utom i södra skärgården. När öarna kommer med är än så länge oklart.

Ingen ökad nedskräpning
Utvärderingar från Askim och andra stadsdelar som haft vikttaxan ett tag, visar också att det inte blivit någon ökad nedskräpning vid återvinningsplatserna där man lämnar tidningar, förpackningar m m.

– ÅV-platserna är tyvärr nedskräpade ändå, men inte av vanliga sopor. Däremot leder vikttaxan till att man sorterar ut mer förpackningar, så tömningarna av ÅV-platserna har fått ökas där taxan införts, säger Nike Vallström.

Inte heller har man haft problem med extremt sparsamma och ljusskygga individer som lägger sopor i grannens soptunna.

Snart försvinner möjligheten för villor och fritidshus att få sitt restavfall hämtat en gång i veckan. Veckohämtningen tas nu bort successivt, stadsdel för stadsdel och sen är det minst tvåveckors intervall som gäller – utom i södra skärgården, med sina speciella förhållanden.