"Följ energimyndighetens tips". Elförsörjningen i Sverige är ansträngd. Nu flaggar Energimyndigheten för att det finns en ökad ris­­k för effektbrist när en reaktor i Oskarshamns kärnkraftverk är stängd fram till 18 december, och en reaktor i Ringhals är avstängd för reparation sedan tidigare. Det kallare vädret väntas också hålla i sig.

Om det skulle bli en effektbrist, alltså att efterfrågan på el är större än tillgången, kan det bli aktuellt med så kallad manuell frånkoppling, MFK. Det betyder att Göteborg Energi på uppdrag av Svenska Kraftnät kopplar bort delar av nätet under ett antal timmar när förbrukningen är som högst. Bortkopplingen sker utifrån en särskild prioritering av liv, hälsa och viktiga samhällsfunktioner.

”Liv och hälsa har högst prioritet”

— Prioriteringen för Göteborgs stads geografiska område är beslutad av kommunfullmäktige, säger Filip Lundgren, säkerhetschef på stadsledningskontoret. Verksamheter med stor betydelse för liv och hälsa har högst prioritet för att fortsatt ha el. Det gäller exempelvis vård- och omsorgsboenden, sjukhus, räddningstjänst och vattenproduktion.

Vad som händer vid en förbrukningsfrånkoppling skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Hur långt ett avbrott blir är går inte att veta exakt, det beror på den specifika situation som vi har vid tillfället i Sverige och Europa. I de simuleringar som Svenska Kraftnät har gjort kan det handla om några timmar under morgon och kväll. Vid ett längre avbrott försöker Göteborg Energi Elnät att rotera frånkopplingen i den mån det går, så att elanvändare inte ska få längre strömavbrott än nödvändigt.

— Det vi alla kan göra för att minska risken för effektbrist är att fortsätta spara el. Följ energimyndighetens tips och försök använda el under de delar av dygnet då elanvändningen i samhället är som lägst. Det är mitt på dagen, sent på kvällen och helgerna. Det är det enskilt viktigaste vi kan göra för att avlasta elsystemet, säger Filip Lundgren.