Avloppsreningen måste vara igång. Gryaab renar Göteborgs avloppsvatten. Verksamheten kan inte avstanna. ”Vi har genomfört en rad åtgärder för att säkra driften under smittspridningen av covid-19”, säger Karin van der Salm, vd på Gryaab.

Karin van der Salm, vd för Gryaab. Foto: Nicklas Elmrin

Gryaabs reningsverk Ryaverket på Hisingen tar hand om avloppsvatten från drygt 790 000 personer i Göteborg och kranskommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Avloppsvatten från kommunerna rinner ner i mindre rör i marken och vidare till Ryaverket via ett 13 mil långt tunnelsystem. Där renas vattnet och släpps ut i Göta Älv och rinner vidare till havs. Om verksamheten på Ryaverket stannar av skulle det få stora konsekvenser.

– Först och främst måste avloppsvattnet ledas bort från kommunerna, annars måste det avledas till lokala recipienter och då skulle vi få en smittorisk i stan. Sedan behöver vattnet renas. Vi måste värna miljön även i den situation samhället befinner sig i nu, säger Karin van der Salm.

Väldigt viktiga medarbetare
Gryaab har en handlingsplan för att säkerställa avloppsreningen. Det viktigaste är att se till att det finns driftspersonal tillgänglig. Totalt handlar det om ett cirka 20 medarbetare, där åtta behövs samtidigt, som i princip är oersättliga.

– Inte ens personal från andra reningsverk skulle kunna komma in och täcka upp för dessa. I ett längre perspektiv handlar det om fler väldigt viktiga personer – de som jobbar med vårt underhåll.

Genom att ställa in alla studiebesök från skolor och företag, låta viss personal jobba hemma, samtidigt som man delat upp personalen som jobbar, hoppas Gryaab minska risken smittspridningen.

Samarbetar med andra reningsverk
Frånvaron bland personalen låg mellan 25–30 procent förra veckan, men den här veckan ser det bättre ut. Bolaget har gjort en analys av vad som skulle inträffa om förskolor och grundskolor skulle stänga.

– Just nu fungerar bemanningen och vi känner oss väl förberedda om situationen med covid-19 skulle förvärras, säger Karin van der Salm.

Hon berättar också att Gryaab samarbetar och lär sig av andra reningsverk när det gäller smittspridning. Nyligen fick Gryaab ta del av erfarenheter från Wuhans reningsverk i Kina. Bland annat hur de begränsat vissa områden på reningsverket till specifika personer för att minska exponeringen av aerosoler, alltså luftburna partiklar, som kan uppstå vid vissa reningssteg.

– Samtidigt har Svenskt Vatten, vår branschförening gått ut med WHO:s rådgivning att covid-19 inte överlever i avloppsvattnet. Överhuvudtaget är vi vana att hantera smittorisker och vana med hygienen. Vi jobbar mycket med munskydd och skyddsglasögon.

Torka dig bara med toapapper
Covid-19 kan ställa till med fler problem än bortfall av personal. I spåren av smittan gapar hyllorna med toalettpapper tomma i affärerna och fler tar därför till hushållspapper och servetter för att torka sig.

– Man får absolut inte slänga annat än toapapper i toaletten! Släng annat material i soporna. Hushållspapper absorberar vatten och delar inte upp sig i småbitar som toapapper gör. Vi har ännu inte märkt av några problem på reningsverket, men vissa kommuner har fått problem med stopp i sina rör och sina processer på grund av hushållspapper och servetter, säger Karin van der Salm.