Nu är det dags för 9.000 villaägare i Tynnered och Älvsborg att ta farväl av sina gamla soptunnor med papperssäckar. Till helgen börjar arbetet med att leverera de nya sopkärlen i plast. Bättre arbetsmiljö för dem som hämtarna soporna ligger bakom förändringen.

Renhållningspersonalen drabbas oftare än andra yrkeskategorier av arbetsskador. Att byta från sopsäck till kärl är ett sätt att förbättra deras arbetsmiljö.

Skador ska minska

– Renhållningsarbetare är en utsatt grupp. De ligger strax efter gruvarbetare i arbetsskadestatistiken, säger Börje Albin, controller på Kretsloppskontoret i Göteborg.

De nya, gröna sopkärlen har hjul. Dessutom är de försedda med dubbelt lock – så att de går att öppna åt båda hållen. På så sätt slipper renhållningspersonalen både tunga lyft och onödiga rörelser för att vända kärlen så handtagen kommer åt rätt håll.

– Vi vill minska förslitningsskadorna. Att lyfta 400 säckar som väger mellan 15 och 25 kilo varje dag – det klart att det leder till problem i rygg och axlar. Men vi vill också åt olycksrisken. Det händer att kunder lägger både glas och knivar i säckarna, säger Börje Albin.

Vikten registreras

Sopkärlen är gratis. Men en del villaägare kan ändå få en del kostnader i samband med bytet. Körvägen till och från sopbilen måste vara ”rullbar”, det vill säga det får inte finnas några större nivåskillnader eller ytor med grus.

– Det ska vara en hårdgjord yta. Men ofta räcker det med att lägga dit några plattor och ta bort någon kantsten.

Ytterligare en effekt med sopkärlsbytet är att hanteringen av sopor kvalitetssäkras. Varje kärl är försett med en så kallad elektronisk transponder som läses av vid varje tömning.

– Varje sopkärl har en unik identitet som är kopplad till kundens abonnemang. Vid varje tömning registreras datum, klockslag och sopornas vikt.

Askim på tur

Soporna vägs alltså – men ännu sker ingen debitering efter vikt.

– Först måste politikerna fatta beslut om det. Och det sker inte på flera år. Det förutsätter att samtliga hushåll i hela Göteborg har bytt kärl, säger Börje Albin.

Efter Älvsborg och Tynnered står Askim på tur. Där kan de 6.000 villaägarna räkna med att få nya avfallskärl under september månad.

Fakta sopor
En person slänger i genomsnitt 4,6 kilo avfall i veckan i sitt sopkärl.
1,8 kilo är matrester (bioavfall) och 1,3 kilo är restavfall. Resten,
1,5 kilo är förpackningar och tidningar.