Sophämtning varje vecka är snart ett minne blott på Hisingen. I slutet av november går alla villor på ön, drygt 6.000 stycken, över till 14-dagarshämtning.

– Det sparar miljön, minskar bullret och risken för olyckor på villagatorna när vi kan dra ner till hämtning varannan vecka, säger Maria Ivarsson på kretsloppskontoret.

Färre transporter

På sikt ska alla villor i Göteborg få sitt avfall hämtat varannan vecka och ingen kommer längre att få hämtning varje vecka. Förändringen inleddes i mars 2009 med stadsdelarna Frölunda och Högsbo och ska vara avslutad i april 2015, med Södra skärgården.

Det främsta skälet är att minska utsläppen från sopbilarna. När alla villor i staden har tvåveckorshämtning beräknas det ge minskade transporter på cirka 5.000 mil per år och insparat bränsle på 30.000 liter per år.

Vill göra biogas av matavfallet

Genom hämtning varannan vecka i stället för varje stimuleras villaägarna också att sortera ut mer av avfallet till återvinning, till exempel tidningar och förpackningar. Kanske också kompostera matavfallet i en behållare i trädgården eller lämna det i ett särskilt kärl för biologiskt avfall.

I de brev som nu går ut till villaägarna på Hisingen nämner kretsloppskontoret enbart alternativet att lämna bort matavfallet.

– Det betyder inte att vi straffar ut hemkompostering. Vi uppmuntrar till både och, säger Maria Ivarsson.

– Men i framtiden vill göra biogas av matavfallet och då är det viktigt att vi får in så stora mängder matavfall som möjligt.

Billigare för de flesta

För de flesta hushåll innebär förändringen att sophämtningen blir billigare. I alla fall om man klarar sig med 140-liters eller 190-liters kärl.

– Men om man absolut inte vill sortera ut matavfall eller tidningar utan slänger allt i det gröna kärlet, kanske man behöver ett 240-liters kärl och då blir det så klart dyrare.

Förändringen på Hisingen börjar den 29 november, men redan 24 september vill kretsloppskontoret ha besked från villaägarna om man tänker sortera matavfall eller ändra stoleken på kärlet.