Norskt återvinningsföretag ny aktör. Från och med måndag 4 mars får göteborgare i en rad stadsdelar se vita tvåfacksbilar sköta sophämtningen. Nordisk återvinning gör entré på den svenska marknaden när man i nästa månad börjar hämta sopor i västra Göteborg.

Förra våren skrev Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad kontrakt med Nordisk återvinningsservice AB, ett dotterbolag till Norsk Gjenvinning Renovasjon AS. Kontraktet innebär att företaget de kommande fem åren sköter sophämtningen i Askim, Högsbo, Frölunda, Tynnered och Älvsborg. Tvåfacksbilarna har kapacitet att separera matavfall och restavfall i en och samma bil. På så sätt kan transporterna reduceras.

I och med nyordningen kan också hämtdagarna komma att förändras.