Hittills har göteborgarna delat med sig av ett hundratal idéer till klimatbrevlådan. Nu efterlyser miljöförvaltningen ännu fler inspirerande klimattips. Den här veckan lägger man ut vykort på ett 60-tal kaféer där ungdomar brukar träffas.

Vykortet är ett sätt att marknadsföra klimatbrevlådan som är en del av Göteborgs Stads miljökampanj ”100 dagar av inspiration”. Under kampanjen – som pågår fram till den 12 mars – uppmanas göteborgarna dela med sig av sina egna klimattips.

Antingen via den elektroniska klimatbrevlådan på webben eller den fysiska klimatbrevlådan på Universeum.

På vykorten finns webbadressen till klimatbrevlådan och förhoppningen är att särskilt ungdomar ska plocka på sig vykorten.

– Ungdomar är alltid en svår grupp att nå. Tanken är att inspirera dem att gå in på webben och mejla sina miljötips. Och kanske dessutom använda vykorten och skicka dem till sina kompisar, säger Vivianne Rosqvist, kommunikationschef på miljöförvaltningen.

Hundratals tips har kommit in

Väggtidningen med klimatnotiser är ett annat sätt att få ungdomar intresserade av miljökampanjen. Varje dag under kampanjen publiceras en ny klimatnotis som visar vad staden gör för klimatet – och var tionde dag sammanställs en väggtidning med de senaste tio notiserna. Den skickas sedan ut till högstadie- och gymnasieskolor, idrottsanläggningar, bibliotek och kulturhus.

Hittills har ett hundratal miljötips kommit in till klimatbrevlådan. Allt från hur man som enskild medborgare kan göra sin vardag mer miljövänlig till idéer om större miljösatsningar.

– En idé handlade till exempel om att vi ska ekobomull i alla arbetskläder inom Göteborgs stad, säger Vivianne Rosqvist.

Klimattipsen sorteras i olika högar och de som har en mottagare inom Göteborgs Stad skickas vidare direkt till berörd förvaltning. I september kommer alla klimattipsen att presenteras för göteborgarna i en utställning i Nordstan.

Fotnot:
Kampanjen, som pågår 50 dagar före och 50 dagar efter Al Gores besök, är ett samarbete mellan ett 40-tal kommunala förvaltningar och bolag och stöds av Universeum och Ekocentrum.