En ny webbtjänst för att sänka koldioxidutsläppen i samband med resor till jobbet ska testas i Göteborg Stad. Staden blir den första offentliga organisationen som prövar en teknik som utvecklades av Volvo IT för ett år sedan.

I mitten av april ska alla anställda inom Biskopsgårdens stadsdelsförvaltning, på spårvägen och stadsbyggnadskontoret få möjligheten att vara med i försöket med den nya online-tjänsten Commute Greener.

– Eftersom det är resorna till och från våra arbetsplatser som leder till mest miljöförstöring är det dem man siktar in sig på, säger Petter Kjellgren på trafikkontoret.

Den anställde registrerar först uppgifter på hemsidan om hur arbetsresorna brukar se ut. Via sidan kan man sedan få besked om vilket koldioxidutsläpp arbetsresorna ger upphov till.

– Säg att du kanske vill försöka minska utsläppen i samma omfattning som EU rekommenderar: 20 procent. Då kan du enkelt se hur du kan minska utsläppen genom att någon gång i veckan till exempel cykla till jobbet.

Internetuppkoppling behövs

Den faktiska resan registrerar man antingen via datorn och hemsidan, eller allra enklast direkt med mobilen.

– Allt som behövs är egentligen en internetuppkoppling, säger Petter Kjellgren.

Tekniken har hittills bara testats internt av volvoanställda på olika håll i världen, men nu blir alltså Göteborg Stad den första offentliga förvaltningen som med hjälp av onlinetjänsten försöker bidra till att sänka utsläppen.

Arbetskamraterna kan stödja varandra

I tjänsten finns också en kommunikativ del som påminner om facebook – en service där man kan bilda grupper för att till exempel uppmuntra sina arbetskamrater att låta bilen stå.

De anställda i Göteborg Stad provar online-tjänsten fram till midsommar.

– Hur man gör med belöningar lägger vi oss inte i, men visst kan man tänka sig en morot om arbetsplatsen lyckas nå ett uppsatt mål, säger Petter Kjellgren.